Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete
Bevaka denna bok

Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete

Av: Ahlstrand, Elisabeth

ISBN: 9789197659895

Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten? Den här antologin presenterar femton sätt att se på lärares liv och arbete med hjälp av olika teoretiska perspektiv.Boken vänder sig till lärare och blivande lärare samt till alla som är intresserade av kunskapsutvecklingen kring lärares arbete.I antologin medverkar:Elisabeth Ahlstrand, lektor i pedagogikCarola Aili, lektor i pedagogikIngrid Andersson, docent i pedagogiskt arbeteUlf Blossing, lektor i pedagogikGöran Brante, adjunkt och doktorand i pedagogikAnna-Lena Eriksson Gustavsson, lektor i pedagogikAnneli Frelin, doktorand i didaktikKatrin Hjort, docent i pedagogikGlenn Hultman, professor i pedagogiskt arbeteJohn Krejsler, docent i pedagogisk antropologiFeiwel Kupferberg, professor i pedagogikPer Lindqvist, lektor i pedagogikLars-Erik Nilsson, lektor i pedagogikUlla Karin Nordänger, lektor i pedagogikKarolina Parding, forskarassistentKarin Permer, lektor i pedagogikLars-Göran Permer, lektor i pedagogikSofia Persson, adjunkt i sociologiUlla-Britt Persson, lektor i pedagogikJohanna Ringarp, doktorand i historiaStaffan Selander, professor i didaktikUlrika Tornberg, docent i pedagogikCharlotte Tullgren, lektor i pedagogikAnn-Sofi Wedin, fil dr i pedagogiskt arbeteEva Wennås Brante, adjunkt i pedagogik

Innehåll:I. SKOLANBlir skolor bättre på att klara av sitt uppdrag? - ett socialpsykologiskt och organisatoriskt perspektiv på lärares lärande och skolors utveckling / Ulf BlossingKlassrummets tillfälliga sanningar - att undersöka lärares arbete med foucaultianska analysverktyg / Karin Permer, Lars-Göran Permer & Charlotte TullgrenLärares arbete och lärande - ett kontextuellt perspektiv / Glenn Hultman & Ann-Sofi WedinSocialt samspel och lärande - tolkning och meningsskapande i ett designteoretiskt perspektiv / Staffan SelanderAtt studera lärararbetets insida - grundad teori som vetenskapligt redskap / Per Lindqvist & Ulla Karin NordängerMåste jag säga ja? - ett positionsteoretiskt perspektiv på arbete i skolan / Lars-Erik Nilsson & Eva Wennås BranteKan jag få jobba klart nån gång? tidsgeografiska perspektiv på lärararbetet / Carola AiliLäraryrkets kreativa uppdrag - pedagogiskt iscensättande av kreativt lärande / Feiwel KupferbergII. INDIVIDENPersonliga drivkrafter i lärarskapet - ett livshistorieperspektiv / Ulrika TornbergProfessionell närhet och distans en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv / Anneli FrelinErfarna lärares engagemang - livsberättelser som retrospektiv reflektion / Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson & Ulla-Britt PerssonIII. SAMHÄLLETKommunaliseringen av lärartjänsterna - förändrad styrning ur ett professionsteoretiskt perspektiv / Karolina Parding & Johanna RingarpDen danska gymnasiereformen mening i galenskapen? - ett diskursanalytiskt perspektiv på lärares arbete / Katrin Hjort, översättning Annika ClaesdotterFrån professionell lärare till kompetensnomad? - ett epistemologiskt perspektiv på förändringar i lärares och skolans arbete / John Krejsler, översättning Annika ClaesdotterBortom förklara eller förstå - att analysera läraryrket genom en kritisk realistisk ansats / Göran Brante & Sofia Persson

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.