Examensarbetet i lärarutbildningen
Bevaka denna bok

Examensarbetet i lärarutbildningen

Av: Bo Johansson, Per Olov Svedner

ISBN: 9789189040748

Det är viktigt att det i en utbildning finns inslag som ger deltagarna möjlighet att i

mer sammanhängande form redovisa och tillämpa sina kunskaper. En vanlig form för

detta är examensarbetet, som finns framför allt i sådana utbildningar som har en tydlig

yrkesinriktning. I lärarutbildningarna infördes det tämligen sent, 1993, men är nu en

obligatorisk del. Tanken är, uttryckt i formell kanslistil, att det skall "relatera de vetenskapliga

teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna"

(Utbildningsväsendets författningsböcker, 1994/95, bil 3). Uttryckt på ett annat sätt:

du skall inse sambandet mellan den teori du lärt dig och den praktiska undervisningsverkligheten,

och du skall få insikt i olika forskningsmetoder och lära dig tillämpa dem,

allt naturligtvis för att du skall bli en bättre lärare. I propositionen En förnyad lärarutbildning

(Prop. 1999/2000:135) preciseras omfånget på examensarbetet till 10 poäng.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 206kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 30krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 85%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.