Kriminalitet som livsstil
Bevaka denna bok

Kriminalitet som livsstil

Av: Bergström, Gunnar

ISBN: 9789188872562

Det finns redan många böcker om kriminologi och mängder av böcker om behandling av missbrukare. Däremot finns inte mycket skrivet om behandling av kriminalitet." Så skriver

författaren Gunnar Bergström i inledningskapitlet till den här boken. Författaren vill beskriva en fungerande teori om hur kriminalitet kan beskrivas, förklaras och behandlas. Hans

långa praktiska erfarenhet kommer fram i genomtänkta program och träffsäkra citat och exempel från behandlingsarbetets vardag. Att arbeta med människor i oönskade och ofrivilliga situationer ger många slags utmaningar och

boken visar hur förändringsarbete kan bedrivas med mänsklig värdighet och tilltro till individens förmåga att ta ställning.

Den största förändringen i denna den fjärde reviderade upplagan gäller beskrivningen av den kriminella livsstilen.

För att kunna hjälpa den kriminelle att byta livsstil måste man förstå och sätta sig in i den världsbild som byggts upp under ett helt liv. Arbetsmetoder för att bryta den kriminella livsstilen beskrivs och exemplifieras i boken. Exemplen på hur man kan arbeta kring personligt ansvar, skuld och försoning har relevans för många områden av socialt och

pedagogiskt arbete.
Gunnar Bergström har mångårig erfarenhet av behandllingsarbete när det gäller narkomaner och människor med kriminell livsstil. Han har arbetat som handledare och metodutvecklare inom bl a socialtjänst och kriminalvård.

Numera tjänstgör han som verksamhetschef inom den öppna barn- och ungdomsvården i Upplands Väsby kommun.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.