Fortsätt Framåt - Svenska som andraspråk, grundläggande nivå
Bevaka denna bok

Fortsätt Framåt - Svenska som andraspråk, grundläggande nivå

Av: Therése Åkerberg

ISBN: 9789188229090

Fortsätt framåt täcker hela det centrala innehållet i kursen svenska somandraspråk på grundläggande nivå och dess delkurser. Boken erbjuder ettflertal möjligheter att, i funktionella och meningsfulla sammanhang, muntligtsom skriftligt, utveckla svenskan och stärka tilltron till den egna språkförmågan.Boken består av fem temakapitel och ett kapitel kallat Skafferiet. I de femtemakapitlen finns texter hämtade från verkligheten, såväl sakprosatextersom skönlitterära texter, samt uppgifter där det centrala innehållet ochkunskapskraven i respektive delkurs kombineras. I Skafferiet finns deninformation som behövs för att kunna göra uppgifterna i boken. De olikatemakapitlen, och texterna och uppgifterna däri, kan läsas och göras ivilken ordning man önskar. Detta gynnar den flexibilitet, effektivitet ochindividanpassning som ofta krävs inom vuxenutbildningen.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 487kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Köp Fortsätt Framåt - Svenska som andraspråk, grundläggande nivå Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.