Studiehandledning för flerspråkiga elever - kunskapsutveckling genom modersmålet
Bevaka denna bok

Studiehandledning för flerspråkiga elever - kunskapsutveckling genom modersmålet

Av: Karin Sheikhi, Tamar Ucar

ISBN: 9789188099808

Boken ger dig som studiehandledare, lärare eller skolledare kunskap och verktyg som underlättar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever bra studiehandledning på deras starkaste språk. För nyanlända elever kan detta vara en avgörande faktor för en god skolstart, liksom en förutsättning för fortsatt språk- och kunskapsutveckling.

Författarna Karin Sheikhi och Tamar Ucar tar upp hur skolan kan organisera, planera, genomföra, utvärdera och utveckla studiehandledningen ? med elevens behov i centrum. I boken finns bland annat avsnitt om studiehandledningens innehåll och former, om att arbeta som studiehandledare samt om organisation och rutiner.

Fakta varvas med praktiska exempel och tips på hur lärare och studiehandledare kan samarbeta och ta hjälp av varandra. Boken avslutas med författarnas goda råd för lyckad studiehandledning.

Karin Sheikhi är fil. dr, lektor i svenska som andraspråk och ämnesföreträdare vid Mälardalens högskola. Tamar Ucar har lång erfarenhet som studiehandledare, kvalitetsutvecklare och förstelärare.

Köp Studiehandledning för flerspråkiga elever - kunskapsutveckling genom modersmålet Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.