Idrott, friskvård & hälsa
Bevaka denna bok

Idrott, friskvård & hälsa

Av: Lars-Göran Rydqvist

ISBN: 9789187660085

Förebyggande hälsoarbete blir allt viktigare!

Boken "Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion" har genomgått en kraftig revidering och också kompletterats med nya avsnitt och en helt ny del om hälsopromotion. Revideringen har bl a inneburit att diskussionen om hälsofrågorna kompletterats. Teorikapitlet om fysisk aktivitet är justerat vilket också påverkat vissa delar i praktikavsnittet. Andra nyheter är avsnitt om attityder och förhållningssätt, grupprocesser, konflikter, konflikthantering och en vägledningsmodell.

Den helt nya delen om hälsopromotion utvecklar ett resonemang om vad som menas med hälsopromotion och hälsofrämjande arbete. Den grundläggande frågan utifrån detta perspektiv är: Vad är det som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den? Kompletterande frågor är: Var skapas hälsa? Hur skapas hälsa? Du får en beskrivning av hur hälsopromotionen växt fram, idn med det hälsopromotiva arbetet och hur man kan omsätta dessa till praktisk handling.

Innehåll del 1:

HälsaHälsoarbeteFriskvårdIdrottens roll i folkhälsoarbetetKunskapsområdenLevnadsvanor - livsstilOm förändring och förändringsarbeteEn vägledningsmodellPedagogiska aspekter på hälsoarbetePraktiskt friskvårdsarbeteVerktyg i friskvårdsarbetet

Innehåll del 2:

Vad är hälsopromotionHälsopromotion som idHälsopromotion som praktikEn arbetsmodell för hälsa, hälsoarbete - hälsopromotionPlanering - diskussion - visionLitteraturBilagorStudieplan

Författare:

Lars-Göran Rydqvist har arbetat i över 20 år som lärare och projektledare vid Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, Bosön. Han undervisar i ämnena idrottsmetodik, humanbiologi och friskvård. Lars-Göran har idrottslärarexamen och folkhögskollärarexamen. Han har kompletterat med bl.a. hälsovetenskapliga teorier 20 p. Idag arbetar Lars-Göran i första hand som lärare och handledare inom friskvårdsprogrammet på Bosön, som han också varit med att startat upp och utvecklat. Under det fysiska aktivitetsåret "Sätt Sverige i rörelse 2001" har Lars-Göran varit projektledare för idrottens gemensamma satsning "Idrotten sätter Sverige i rörelse". Han har också varit medförfattare till böckerna Tränarskap (SISU Idrottsböcker 1983), Ryggträna rätt (Media Nova 1993), och Friskt ledarskap - ledarskap i ett hälsoperspektiv (Prevent 1999).Jan Winroth har arbetat som friskvårdskonsulent i företag i 14 år med både praktiskt och strategiskt hälsoarbete. De senaste 14 åren har Jan arbetat som universitetsadjunkt och bl a varit med att starta och utveckla Programmet i Hälsopromotion, 120 poäng, på högskolan i Vänersborg. Jan har också arbetat med uppdrag och uppdragsutbildningar mot arbetslivet och mot företagshälsovård. Jan är dessutom doktorand i pedagogik med inriktning mot frågor som rör hälsa på arbetsplatsen.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp Idrott, friskvård & hälsa Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.