Värdet av läkemedel
Bevaka denna bok

Värdet av läkemedel

Av: Jönsson, Bengt

ISBN: 9789186949495

Ett snabbare och mer ordnat införande av nya läkemedel är viktigt både för en effektivare läkemedelsanvändning i sjukvården och för att skapa goda förutsättningar för klinisk läkemedelsforskning i Sverige.Nya läkemedel kan ge både hälsovinster för patienten och samhällsekonomiska vinster genom kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Men dagens system för prissättning och utvärdering av nya läkemedel har brister som hämmar en effektiv läkemedelsanvändning.I denna rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel konstaterar professor Bengt Jönsson och fil.dr Katarina Steen Carlsson att det har blivit dyrare att utveckla nya läkemedel och svårare för nya läkemedel att komma till användning. Ett snabbare och mer ordnat införande av nya läkemedel är viktigt både för en effektivare läkemedelsanvändning i sjukvården och för att skapa goda förutsättningar för klinisk läkemedelsforskning i Sverige.Författarna för fram flera förslag för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla, introducera och värdera nya läkemedel inom svensk sjukvård: - Avskaffa den statliga priskontrollen och tillämpa ersättningssystem som beaktar att ett läkemedel kan ha olika värde beroende på vilken sjukdom som behandlas. - Ge sjukvården ökade möjligheter till flexibla överenskommelser med läkemedelsföretagen. - Finansiera nya, innovativa läkemedel med en statlig budget och följ upp läkemedlets effekter med systematiska analyser. - Utveckla sjukvårdens engagemang i utvärdering av nya läkemedel för sammanställning av data i syfte att skapa underlag för framtida beslut om betalning och användning av nya läkemedel. - Samordna resurserna för värdering och införande av innovativa läkemedel på nationell nivå.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 247kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 39%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.