Ledning av företag och förvaltningar
Bevaka denna bok

Ledning av företag och förvaltningar

Av: Lind, Rolf

ISBN: 9789186203832

Vad kännetecknar ledning av stora organisationer? Vilka organisatoriska förutsättningar är viktiga att beakta? Vilka förändringar har skett i de ledningsmetoder som används?I den tredje, helt reviderade, upplagan av Ledning av företag och förvaltningar diskuterar en grupp organisationsforskare frågor som rör management och ledning. De teman som tas upp är generella och tidlösa till sin karaktär, och därmed viktiga i alla organisationer.Boken lämpar sig väl för kurser i organisation, ledning och management vid universitet och högskolor, samt för chefs- och ledarutbildningar i näringsliv och offentlig förvaltning.

Områden som behandlas:Organisatoriskt ledningsarbeteExpressivt ledarskapLedning och entreprenörskap i nätverkLedarskap och utveckling av ledningskompetensOrganisationskultur och ledningMoral och etik i organisationerKön, organisation och ledningTjänstekvalitet ur ett ledningsperspektivDecentralisering och samordnad ledningVirtualitet och nya former för organiserandePolitisering och företagiseringFöretags- och förvaltningsledning i förändring

Rolf Lind är universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I övrigt medverkar Göran Arvidsson, docent och forskningsledare vid SNS, samt professor Mats Alvesson, professor Göran Brulin, docent Yvonne Due Billing, professor Nils Brunsson, professor Jannis Kallinikos, professor Evert Gummesson, professor Claes Gustafsson, professor Nils-Göran Olve, docent Miriam Salzer-Mörling och docent Magnus Söderström.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 220krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Ledning av företag och förvaltningar Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.