Tillväxt, stagnation, kaos
Bevaka denna bok

Tillväxt, stagnation, kaos

Av: Christer Gunnarsson, Mauricio Rojas, Martin Andersson

ISBN: 9789185695584

Fattigdomen i världen ska halveras till 2015, enligt FN:s Millenniedeklaration. Målet ska nås genom ökad och jämnare fördelad ekonomisk tillväxt. Problemet är att utvecklingen i tredje världen under de senaste decennierna kommit att bli alltmer polariserad. Stora framgångar i vissa länder står i bjärt kontrast till den majoritet av länder där tillväxten varit helt otillräcklig. Vad krävs då för att en hållbar tillväxtprocess, som möjliggör minskad fattigdom och ökad levnadsstandard, ska komma till stånd? Denna fråga utgör det genomgående temat i boken.Författarna hävdar att en tillväxtprocess som ska kunna skapa förbättrade livsvillkor måste vara förankrad i ett institutionellt nationellt regelverk som gör det möjligt för alla att delta i marknadsekonomin. På vissa håll, främst i Stillahavsasien, har sådana institutioner varit vägledande. I andra delar av världen saknas de, och detta kan förklara varför stagnation och kaos fortfarande råder.I denna tredje upplaga av Tillväxt, stagnation, kaos har samtliga kapitel uppdaterats och utvidgats med aktuella data och forskningsresultat.Christer Gunnarsson är professor i internationell ekonomi och företagande vid Lunds universitet. Mauricio Rojas är docent i ekonomisk historia och riksdagsman.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.