Övningar i skatterätt
Bevaka denna bok

Övningar i skatterätt

Av: Hiort af Ornäs Leijon, Lena

ISBN: 9789176789643

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det finns även avsnitt med övningsuppgifter i mervärdesskatt och sociala avgifter. Övningsexemplen är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter.Den tjugoförsta upplagan behandlar skattereglerna så som de tillämpas vid 2015 års fastställande av skatt. Nytt för i år är att skatten på förvärvsinkomster har sänkts genom en förstärkning av jobbskatteavdraget, skatten för utomlands bosatta har sänkts från 25 till 20 procent, löneunderlagsregeln för fåmansföretag har ändrats, reglerna för ideell sektor har reformerats genom förtydliganden och justering av ändamålskravet, verksamhetskravet och fullföljdskravet. Räntesatsen för positiv räntefördelning har höjts från statslåneräntan ökad med 5,5 procentenheter till statslåneräntan ökad med 6 procentenheter. Inom socialavgiftsområdet har ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling införts. På mervärdesskatteområdet har ansöknings- och anmälningsförfarandetvid frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler slopats och deklarationstidpunkten för dem som helårsredovisar moms har samordnats med tidpunkten att lämna inkomstdeklaration.Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i skatterätt och beskattningsrätt. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning, eller uppdatera sina kunskaper, om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 250krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Övningar i skatterätt Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.