Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: En medicinrättslig studie
Bevaka denna bok

Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: En medicinrättslig studie

Av: Axelsson, Ewa

ISBN: 9789176787991

Denna avhandling är en medicinrättslig studie där fokus ligger på det svenska kvalitetssäkringssystemets rättsliga konstruktion och tillämpning. De aktörer som undersöks har olika ansvar och uppgifter. Vårdgivarna har skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldigheter som ska uppfyllas. Därutöver finns aktörer som har till uppgift att kontrollera vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessa aktörer är Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och patientnämnderna.Undersökningen omfattar en kartläggning av aktörernas ansvar och rättsligt reglerade skyldigheter. I boken diskuteras centrala begrepp som till exempel hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, patientsäkerhet samt vetenskap och beprövad erfarenhet.Granskningen synliggör förtjänster och brister i systemet och bidrar till en samlad och fördjupad överblick över regelverket som styr hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkring. Författaren anser att regelverket bör förtydligas och systematiseras för att öka förutsättningarna för att det ska kunna bidra till säker vård av god kvalitet.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 617kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 320krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 48%

Köp Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: En medicinrättslig studie Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.