Sveriges lagar : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 janua
Bevaka denna bok

Sveriges lagar : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 janua

Av:

ISBN: 9789176100837

Sveriges Lagar är en lagbok som innehåller totalt 1.157 författningar, dvs. betydligt fler än vad som finns i den traditionella blå lagboken. Här återfinns alla lagar av praktisk betydelse samt ett stort antal förordningar och kungörelser. Dessutom ingår några av EU:s rättsakter.Sveriges Lagar 2003 återger gällande rätt per den 1 januari 2003. Urvalet av författningar är detsamma som i Karnov - Svensk lagsamling med kommentarer, som också ges ut av Thomson Fakta. Även systematiken i Sveriges Lagar överensstämmer med Karnov. Detta innebär att författningarna är indelade i 29 ämnesområden och därunder presenterade i kronologisk ordning.För att översiktligt åskådliggöra vilka lagrum som har ändrats sedan föregående upplaga, är dessa markerade med en linje i marginalen på samma sätt som i Svensk författningssamling (SFS). Utöver själva författningstexten innehåller Sveriges Lagar även referenser till relevanta rättsfall och propositioner återgivna i direkt anslutning till respektive lagrum. Urvalet av rättsfall är hämtat ur Karnov.Sveriges Lagar innehåller fyra register. Verket innehåller även ett rättsfallsregister.Innehållsförteckning

1. Statsrätt

2. Yttrandefrihet och informationsfrihet m.m.

3. Kommunalrätt

4. Allmän förvaltningsrätt

5. Kyrkorätt

6. Familjerätt

7. Allmän förmögenhetsrätt

8. Fastighetsrätt

9. Immaterialrätt

10. Ersättningsrätt

11. Associationsrätt

12. Näringsrätt

13. Utrikeshandelsrätt och tullagstiftning

14. Transporträtt och lagstiftning om kommunikation

15. Arbetsrätt

16. Miljörätt och hälsoskyddslagstiftning

17. Jordbruk, jakt och fiske

18. Straffrätt

19. Ordning och säkerhet

20. Processrätt

21. Utsökningsrätt

22. Insolvensrätt

23. Skatterätt

24. Medborgarskaps- och utlänningslagstiftning

25. Lagstiftning och hälso- och sjukvård

26. Socialrätt

27. Utbildning

28. Kultur

29. Försvar

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Sveriges lagar : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 janua Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.