Stärk språket stärk lärandet
Bevaka denna bok

Stärk språket stärk lärandet

ISBN: 9789173828772

Stärk språket Stärk lärandet av Pauline GibbonsSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummetStärk språket ? stärk lärandet har sedan första svenska upplagan 2006 blivit en av de viktigaste böckerna för alla som undervisar elevgrupper med varierande språkkunskaper. Boken ger läsaren en solid teoribas som utgår från aktuell forskning men också konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen. Texten har kopplats till Lgr 11 av Anniqa Sandell Ring och vänder sig främst till lärare i grundskolan. Författaren Pauline Gibbons har uppdaterat boken genomgående 2015. Kunskap om samverkan mellan språk- och kunskapsutveckling blir allt viktigare. Den nya läroplanen ställer höga krav på elevers förmåga att tillägna sig och själva producera text i olika ämnen. Lgr 11 är synbart influerad av internationell forskning som betonar att ämne och språk går hand i hand och utvecklas parallellt. Gibbons framhåller fördelarna och möjligheterna med att arbeta ämnesövergripande med både första- och andraspråkselever i klassrummet och visar att en sådan undervisning är språkutvecklande för alla elever.Alla exempel samt uttalsavsnitten (som bearbetats av Inga Sjödin) har så långt som möjligt anpassats till svenska förhållanden, av Carin Rosander (1:a & 2:a uppl.) och Anniqa Sandell Ring (3:e uppl.) från Nationellt centrum för svenska som andraspråk och av Kristina Aldén som har översatt 4:eupplagan. På Nationellt centrums webbplats www.andrasprak.su.se finns studiehandledningar till boken.Författaren Pauline Gibbons har varit verksam som biträdande professor vid University of Technology i Sydney samt som gästprofessor vid universiteten i Göteborg och Stockholm. Hon har mycket bred erfarenhet av andraspråksundervisning i olika länder, med fokus på hur man integrerar språk- och ämnesutveckling.Förord av Anniqa Sandell Ring, verksam vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt författare till Låt språket bära ? genrepedagogik i praktiken.

Köp Stärk språket stärk lärandet Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.