Filosofin genom tiderna. Efter 1950 : texter
Bevaka denna bok

Filosofin genom tiderna. Efter 1950 : texter

Av: unknown

ISBN: 9789172350670

I och med utgivningen av en andra, helt reviderad och starkt utökad upplaga av det femte bandet av Filosofin genom tiderna är verket åter komplett. För den nya upplagan ansvarar Lars Bergström och Staffan Carlshamre. Texterna har sammanställts i sju avdelningar, var och en försedd med en inledande presentation. Här möter mycket av det mest väsentliga som skrivits inom filosofins centrala områden de senaste femtio åren.Femte bandet rymmer följande texter:

VETENSKAPENS UTVECKLING

Thomas S. Kuhn: Upptäckandets logik eller forskningspsykologi?

Karl R. Popper: Normalvetenskap och dess faror.

W.V. Quine: Kunskapsteorins naturalisering.

MENING OCH TOLKNING

Paul Grice: Mening.

John R. Searle: Vad är en talakt?

Hans-Georg Gadamer: Om förståelsens cirkel.

Jacques Derrida: Signatur händelse kontext.

Donald Davidson: Tre slags kunskap.

METAFYSIK OCH SPRÅK

Saul Kripke: Identitet och nödvändighet.

Hilary Putnam: Hjärnor i näringslösning.

Michael Dummett: Metafysiska tvister om realism.

Nelson Goodman: Anteckningar om den välgjorda världen.

MEDVETANDET OCH JAGET

John R. Searle: Medvetanden, hjärnor och program.

Daniel Dennett: Tre typer av intentional psykologi.

Derek Parfit: Personlig identitet.

HISTORISK FÖRKLARING, KAUSALITET OCH HANDLING

Robin George Collingwood: Skillnaden mellan historia och naturvetenskap.

Carl G. Hempel: Generella lagar i historien.

William H. Dray: Orsaksomdömen i historien.

Donald Davidson: Handlingar, skäl och orsaker.

David Lewis: Kan vi bryta mot naturlagarna?

MORALISKT TÄNKANDE

Philippa Foot: Moraliska föreställningar

Jrgen Habermas: Dogmatism, förnuft och beslut.

Richard Hare: Etisk teori och utilitarism.

Bernard Williams: Utilitarism, ansvar och integritet.

Judith Jarvis Thomson: Ett försvar för abort.

FRIHET OCH RÄTTVISA

John Rawls: Rättvisa och opartiskhet.

Robert Nozick: Rättvisa och rättigheter.

Charles Taylor: Atomism.

Köp Filosofin genom tiderna. Efter 1950 : texter Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.