En orientering i Tryckfrihet & Yttrandefrihet
Bevaka denna bok

En orientering i Tryckfrihet & Yttrandefrihet

Av: Warnling-Nerep, Wiweka

ISBN: 9789172235052

I denna bok behandlas frågor om tryckfrihet i ett större perspektiv och knyter an till yttrandefriheten i YGL (yttrandefrihetsgrundlagen), RF (regeringsformen) och Europakonventionen. I boken behandlas också frågor om den nya teknikens betydelse och om det är möjligt ? och önskvärt ? att åstadkomma en s.k. teknikoberoende grundlag. Därutöver ges en traditionell orientering i grundläggande tryckfrihetsrättsliga frågor och begrepp. Framställningen levandegörs genom hänvisningar till rättsfall, JK- och JO-beslut, påhittade exempel samt många bilder och tablåer. Allt för att underlätta för läsaren att tränga in i tryckfrihetsrättens mysterier.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 180krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.