Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
Bevaka denna bok

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens

Av: Ulf Bernitz

ISBN: 9789172233690

Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Elfte upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Till nyheterna hör immaterialrättens nya sanktionssystem, byggt på EG:s sanktionsdirektiv och de nya marknadsförings- och konkurrenslagarna. Framställningen har genomgående överarbetats med hänsyn till utvecklingen, inte minst i rättspraxis.I boken behandlas bl.a.

- upphovsrätten - skyddet för författare, konstnärer, kompositörer, artister, fotografer m.fl.

- patenträtten - skyddet för uppfinningar

- mönsterrätten - skyddet för formgivning

- känneteckensrätten - skyddet för varumärken, förpackningar, näringsidkares firma, släktnamn, titlar på verk, domännamn m.m.

- otillbörlig konkurrens - reglerna om företagshemligheter, vilseledande efterbildning, licensavtal, konkurrensklausuler m.m.

Immaterialrätt fokuserar i första hand på de immateriella rättigheternas utformning, faktiska funktion och tillämpning i praxis. Immaterialrätt vänder sig till jurister, ekonomer och andra som har kontakt med ämnesområdet eller någon av dess delar, t ex kulturadministratörer, upphovsmän, förläggare, uppfinnare, patentingenjörer, ombudsmän i organisationer och marknadsförare.Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.

Gunnar Karnell är professor em i rättsvetenskap, särskilt immaterialrätt och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Pehrson är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och ambassadör.Alla författarna har stor erfarenhet inom ämnesområdet. De svarar gemensamt för framställningen som helhet.Immaterialrätt har utarbetats inom ramen för verksamheten vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet samt Center for Business Law vid Handelshögskolan i Stockholm.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.