Perspektiv på personlig assistans
Bevaka denna bok

Perspektiv på personlig assistans

Av: Brusén, Peter

ISBN: 9789172058354

Personlig assistans som insats lagfästes i mitten av 1990-talet för att ge människor med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet till större frihet och självbestämmande. I denna antologi ger författarna en samlad bild av personlig assistans ? bland annat en bakgrund som förklarar vad som möjliggjorde insatsen, en beskrivning av yrkets möjligheter och svårigheter samt en analys av insatsen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Leder personlig assistans till ökad delaktighet och mer jämlika livsvillkor? Vilka etiska dilemman kan uppstå i det dagliga arbetet som personlig assistent? Varför har den statliga kontrollen över assistansen ökat? Hur kan tanken med personlig assistans överföras till andra insatser, exempelvis äldreomsorg? Vad krävs för att insatsen ska överleva i framtiden? Dessa är några av de frågor som tas upp och besvaras av forskare, nationella experter och företrädare för organisationer inom området.

Boken riktar sig till studenter i socialt arbete och funktionshindervetenskap och lämpar sig även väl i fortbildningssammanhang. Den vänder sig också till yrkesverksamma, främst personliga assistenter, anordnare, tjänstemän, politiker och andra som är berörda av dessa frågor.

Redaktörer är Peter Brusén, leg. psykolog med bakgrund som chef över Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, och Karin Flyckt, fil. mag. i psykologi och expert i funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Perspektiv på personlig assistans Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.