Stil, kön, andrahet. Tolv essäer i feministisk  filosofi
Bevaka denna bok

Stil, kön, andrahet. Tolv essäer i feministisk filosofi

Av: Folkmarson Käll, Lisa

ISBN: 9789171733054

Feministisk filosofi intresserar sig för frågor som rör etiska, politiska, historiefilosofiska, metafysiska, ontologiska, epistemologiska och språkfilosofiska förbindelser mellan kön, sexualitet och makt.Den här volymen består av nyskrivna artiklar i feministisk filosofi av kvinnliga filosofer från de fem nordiska länderna. Bidragen kommer från såväl framstående och etablerade forskare som yngre nydisputerade forskare och doktorander. Samlingen är i hög utsträckning förankrad i den kontinentalfilosofiska traditionen och den bidrar därmed också till att bredda den svenska filosofin, som traditionellt har dominerats av anglosaxisk analytisk filosofi.

Köp Stil, kön, andrahet. Tolv essäer i feministisk filosofi Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.