Religion och politik
Bevaka denna bok

Religion och politik

Av: Marie Demker

ISBN: 9789171506979

Hur har europeiska kristdemokratiska partier utvecklats? Vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Hur hanterar de spänningsfältet mellan religion och politik?

Författaren tar bland annat upp hur religion fyller en politisk funktion som inspiratör och normgivare och skapar förståelse. Religionens förmåga att påverka det politiska systemet diskuteras i termer av dess legitimering av politiskt handlande, förmågan att kommunicera kollektiva värden samt dess anspråk på att ordna samhället.

Den övergripande, och för de religiösa partiernas existens, avgörande frågan lyder, enligt Marie Demker: Kan den liberala demokratin acceptera att religiösa partier sätter religionens samhällsanspråk framför individen? Om nya religiösa partier skulle uppstå i de västeuropeiska länderna måste de acceptera den rådande pluralismen, individualismen och kompromissandan som grund för politiskt arbete. När nya religiösa partier uppstår i länder utan pluralism, individualism och kompromisskultur ställs dilemmat mellan religion och politik däremot på sin spets.

Marie Demker är docent i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och har tidigare skrivit böcker om fransk politik och svensk utrikespolitik.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.