Musikjuridik
Bevaka denna bok

Musikjuridik

Av: Henrik Stannow

ISBN: 9789170401213

Musikjuridik handlar om upphovsratt och musik. Den redogor i huvuddrag for det upphovsrattsliga regelsystemet, for vad som menas med olika upphovsrattsliga begrepp och for de rattigheter och det skydd som enligt lag garanteras rattighetshavarna. Musikjuridik belyser ocksa olika upphovsrattsliga fragestallningar som upphovsman (kompositorer/latskrivare, forfattare, bearbetare) och utovande konstnarer (artister, musiker, sangare) kan stallas infor, nar det galler anvandning av deras verk och prestationer. Det sa kallade popularmusikaliska omradet har satts i fokus. I en omfattande musikjuridisk ordlista fran A till O forklaras omkring 200 specialuttryck och termer pa upphovsrattsomradet. Det kravs inga juridiska forkunskaper for att kunna ta del av bokens innehall. Henrik Stannow har tidigare under manga ar varit Stims chefsjurist samt radgivare i juridiska fragor at bland annat SKAP (Sveriges kompositorer och textforfattare), FST (Foreningen Svenska Tonsattare), Musikforlaggarna och Musikerforbundet. Han har sjalv, och aven i samarbete med andra forfattare, publicerat ett antal skrifter inom det aktuella rattsomradet.\"

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 292kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 130krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 55%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.