Bångstyriga barn
Bevaka denna bok

Bångstyriga barn

Av: Klara Dolk

ISBN: 9789170377259

Genuspedagogik har slagit igenom stort i förskolan.
\\nMen hur fungerar det i praktiken? Vad händer när
\\nbarnen inte alltid tacksamt tar emot vuxnas
\\nvälmenande försök att fostra, utan istället gör
\\nmotstånd? Och hur skulle ett jämställdhetsarbete
\\nkunna se ut som inte enbart utmanar normer om
\\n»kön«, utan också normer om »barn« och »vuxna«?
\\nI Bångstyriga barn möter vi barn och pedagoger på
\\nen förskola där man aktivt arbetar med genuspedagogik,
\\nlikabehandling och barns rättigheter.
\\nBoken handlar om hur vi vuxna, lärare såväl som
\\nföräldrar, försöker påverka barnen åt »rätt« håll.
\\nOm hur svårt vi har att låta barnen vara delaktiga
\\noch få makt att påverka på riktigt - och om hur
\\nbarnen inte alltid låter sig styras, utan istället blir
\\njust bångstyriga. Men barnens motstånd kanske
\\ninte är ett problem, det kanske i själva verket är
\\nett sätt att utöva demokrati?
\\nBoken vänder sig till alla som är intresserade av
\\npedagogik och barnuppfostran i relation till makt,
\\nnormer och delaktighet.
\\nKlara Dolk är verksam vid Stockholms universitet och utbildad förskollärare. Hon föreläser om genuspedagogik och normkritisk pedagogik och har bland annat medverkat i antologin En rosa pedagogik(2011). Bångstyriga barn är
\\nhennes doktorsavhandling.
\\n
\\n\\\"Bångstyriga barn är ett viktigt bidrag till diskussionen om hur fostran av barn, även normkritisk sådan, krockar med strävan efter barns delaktighet. Många av diskussionerna i boken är intressanta, användningen av begrepp som jämställdhetsarbete, värdegrundsarbete, genuspedagogik och normkritisk pedagogik överlappar dock och det kan vara förvirrande; är det förskolans definitioner som råder, eller forskningens? Begreppsapparaten hindrar dock inte Klara Dolks avhandling från att vara en tankeväckande samtidsskildring av förskolans goda föresatser, och av hur metoderna som implementeras inte alltid når hela vägen fram.\\\"
\\nAnn Werner, Pedagogiska magasinet

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 250kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 80krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 68%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.