Våga värdera!
Bevaka denna bok

Våga värdera!

Av: Elisabet Nihlfors, Britta Wingård

ISBN: 9789164622082

En handbok om utvärdering och kvalitet i förskola och skola

Det finns många åsikter om skolan och förskolan, om kvalitet och organisation. Skolverket inspekterar, resultaten jämförs och Sverige deltar i internationella undersökningar men vad är det som mäts och jämförs? Hur förhåller sig läroplanernas värdegrund till de utvärderingar som görs? Och var finns de professionellas röster? Dessa och andra frågor behandlas i Våga värdera! - en helt omarbetad utgåva av Våga värdera vetandets vägar.Låt de verksamma utvärdera!

Med Våga värdera! vill författarna göra det enklare för dem som är verksamma i förskolan och skolan att med kraft kunna uttala sig om den egna verksamheten. Den typ av utvärdering som boken vill inspirera till innebär att man beskriver, analyserar och värderar verksamheten utifrån uppsatta mål för att kunna förstå och förklara och sedan förnya och förbättra. Ett systematiskt utvärderingsarbete i skolan och förskolan ökar också förutsättningarna för ett kritiskt förhållningssätt gentemot inspektionsrapporter, kvalitetsindikatorer etc och lägger grunden till en utveckling med kvalitet. Som professionellt ansvariga äger pedagoger och skolledare kunskaper som, om de dokumenteras och värderas, kan vara av stort förklaringsvärde när det gäller att kunna förstå och förbättra verksamheten.Tre delar

Boken är indelad i tre huvudavsnitt. I del 1 behandlas olika motiv till utvärdering, i del 2 hur man planerar och genomför en utvärdering och i del 3 resoneras kring uppföljningen. Hur tar vi till exempel vara på den kunskap som finns i organisationen när vi ska förnya och förbättra? Slutligen finns en omfattande referens- och litteraturtipslista.Elisabet Nihlfors, fil dr i pedagogik, har lång erfarenhet från skolområdet som lärare, rektor och skolchef. Britta Wingård, fi l dr i pedagogik, har många års erfarenhet som rektor och är nu lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp Våga värdera! Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.