🥳 Vi har smyglanserat vår nya sajt, BegagnadKurslitteratur.se

Besök 👉
Vård- och omsorgsarbete
Bevaka denna bok

Vård- och omsorgsarbete

Av: Monica Imborn, Britta Åsbrink

ISBN: 9789162281878

Vård- och omsorgssituationer beskrivs ur ett etiskt och mångkulturellt perspektiv där brukarens och patientens värdighet och integritet är i fokus. Fallbeskrivningar hjälper den studerande att förstå teoretiska begrepp och resonemang. Studie- och diskussionsuppgifter bidrar till ökad förståelse, reflektion och problemlösning. Boken är skriven på lättbegriplig svenska, illustrerad med bilder och teckningar och medicinska begrepp förklaras.Bokens innehåll ger:

- grundläggande kunskaper om och färdigheter i ett patient- och brukarnära vård- och omsorgsarbete

- inblick i andra människovårdande yrken

- kunskap om etiska aspekter

- kunskaper och färdigheter i hur man bemöter och kommunicerar med patienter och brukare

- kunskap om ett rehabiliterande förhållningssätt.Vård- och omsorgsarbete är skriven för den nya kursplanen som gäller from ht 2008. Författarna lägger tonvikt på hälsa, livskvalitet, praktiska färdigheter och kulturell mångfald. Boken är skriven på lättbegriplig svenska och förklaringar ges till medicinska begrepp.Fallbeskrivningar hjälper den studerande att förstå teoretiska begrepp och resonemang.Studieuppgifterna samt Reflektera och Diskutera bidrar till ökad förståelse, eftertanke, reflektion och problemlösning.

Boken innehåller litteratur- och webbtips och kan med fördel även användas vid distansstudier.Ur innehållet:

- Hälsa och livskvalitet

- Funktionsnedsättningar

- Rehabilitering

- Gerontologi

- Anhörigomsorg

- Lagar

- Dokumentation

- Bemötande och förhållsningssätt

- Arbetsställningar och förflyttningsteknik

- Hygien

- Stöd och hjälp i hemmet

- Mat dryck vila

- Observationer

- Vård vid livets slut

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.