Naturkunskap B
Bevaka denna bok

Naturkunskap B

Av: Gunilla Viklund, Per Backlund, Iann Lundegård

ISBN: 9789162242169

Naturkunskap B, andra upplagan, är helt anpassad till Kursplan 2000!Det innebär bl.a. att ett avsnitt om universums historia har tillkommit, miljöavsnittet har aktualiserats och avsnittet om arbetsmiljö har utgått. Hela boken är nu i fyrfärg, med många nya illustrationer. Boken utgår från det som ligger nära eleven, det lokala perspektivet. Men här finns också historiska tillbakablickar liksom ett framtidsperspektiv. Hela framställningen bygger på kretsloppstänkande.Elever och lärare kan lätt välja ut vissa avsnitt och fördjupa studierna kring dessa och tillsammans bygga upp en kurs i naturkunskap som utgår från varje programs speciella inriktning och elevernas intressen.Efter varje kortare avsnitt i kapitlen finns diskussionsfrågor och " ta reda på mera om" t.ex. via internet under rubriken att Diskutera och fundera över.I slutet av boken finns förslag på experiment och fältstudier. Svåra och viktiga ord inom ämnesområdet med korta förklaringar finns samlade i en alfabetisk ordlista. Faktafrågor finns längst bak i boken.I Naturkunskap B har avsnittet om universums historia utgått och återfinns nu i Naturkunskap A. Ett fysikavsnitt kallat "Naturens krafter blir människans teknik" har däremot tillkommit. Vidare har kapitlet om människokroppen utökats med hälso- och livsstilsaspekter.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 50krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.