Fastighetsköp
Bevaka denna bok

Fastighetsköp

Av: Folke Grauers

ISBN: 9789154400461

I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Många regler behandlas med utgångspunkt från konkreta och belysande exempel på köpehandlingar och avtalsklausuler. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten.

Det finns en omfattande HD-praxis främst rörande fel enligt 4 kap 19 § jordabalken; denna praxis analyseras och systematiseras i boken.

Boken används som lärobok i juristutbildningen i hela landet. Den bör vara till nytta även för praktiskt verksamma jurister.

Framställningen är översedd i sin helhet och förd ajour med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 253kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 25krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 90%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.