Prisma Sports Injuries
Bevaka denna bok

Prisma Sports Injuries

Av: Peterson, Per Renström

ISBN: 9789151839950

Skador inom idrotten vill på ett lättillgängligt sätt förmedla kunskaper om olika idrottsskador och ge råd om förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Den vänder sig till elitidrotterare och motionärer, ledare och tränare, till idrottslärare, sjukgymnaster och övrig sjukvårdspersonal.

Eftersom det är av stor vikt för idrottare att känna till de vanligaste riskerna för skador inom olika grenar ägnas stort utrymme åt förebyggande åtgärder. Bland annat betonas betydelsen av god uppvärmning, riktiga träningsrörelser, bra skydd och ändamålsenlig utrustning.Skador inom idrotten, ett standrardverk på över 500 sidor och illustrerat med ca 400 bilder i färg och svartvitt, är skriven av två läkare med stor erfarenhet av idrott och idrottsskador.

Lars Peterson är professor i ortopedi vid Göteborgs universitet. Han har spelat både fotboll och ishockey och varit fotbollslandslagets läkare. Per Renström är professor i idrottsmedicin vid Karolinska institutet. Har varit fotsbollsspelare och friidrottare. Båda är ledamöter av svenska och internationella medicinska idrottsorganisationer.

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.