Blueprint B version 3.0 Kursbok
Bevaka denna bok

Blueprint B version 3.0 Kursbok

Av: Christer Lundfall, Ralf Nyström

ISBN: 9789147121076

Blueprint version 3.0 är den tredje upplagan av Blueprint-serien. Texterna är uppdaterade och ordövningarna har utvecklats. Blueprint-serien är uppskattad för sina \\\"Blue pages\\\" där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. I denna nya tredje upplaga har vi tagit fasta än mer på autentiskt material i elevtexter och hörövningar. Blueprint version 3.0 är ett heltäckande läromedel för Engelska 5 och 6. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.\\nLäs mer\\nUtmärkande drag för Blueprint\\n- Eleverna känner igen arbetssättet från svenskundervisningen\\n- Ger eleverna handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion\\n- Elever som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget\\nBlueprint ger nya perspektiv och större förståelse\\nEtt av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som står i ämnesplanen för engelska i GY2011, nämligen att \\\"kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv\\\". Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva ? ett högaktuellt ämne i dagens samhälle.\\nBlueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det.\\nSerien Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på gång öva på att uttrycka sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt. Film, reklam och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i Blueprint.\\nBlueprint ger dig frihet\\nLärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Eleverna får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får eleverna att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Elever som väljer att läsa engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget.\\nNytt i Blueprint version 3.0\\n- Samtliga kapitlen har omarbetats. Nya skönlitterära texter, dikter, reportage och populärvetenskapliga artiklar blandas med omtyckta texter från Blueprint version 2.0.\\n- Elevernas textproduktion har utvecklats. Varje kapitel presenterar en mönstertext med frågor till och en elevuppgift med tydliga instruktioner och mallar.\\n- Mönstertexterna i Writer?s Workshop har kompletterats med exempeltexter på olika nivåer.\\n- Hörövningarna är autentiska ? intervjuer, presentationer och föredrag.\\n- Tydligare lexikalt synsätt. Både i ordövningar och i gloslistorna övas collocations.\\n- Webbappen har fått fler interaktiva övningar.\\n- Lärarmaterialet (lärarhandledningen och lärarljudet) är uppdaterat och utvecklat med exempelvis färdighetsprov.\\nOm författarna\\nChrister Lundfall är lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Han har arbetat på universitet i USA och England i flera år, men är nu gymnasielärare i Stockholm. Ralf Nyström är lärare i engelska och tyska och arbetar som gymnasielärare i Stockholm. Både Christer Lundfall och Ralf Nyström är erfarna läromedelsförfattare med flera titlar inom sina ämnen.

Köp Blueprint B version 3.0 Kursbok Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.