R2000 Redovisning 2/Redovisning och beskattning Problembok
Bevaka denna bok

R2000 Redovisning 2/Redovisning och beskattning Problembok

Av: Andersson, Jan-Olof

ISBN: 9789147116751

Processinriktad, problemorienterad och flexibel!\nEtt läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande.\nLäs mer\nNyheter i Upplaga 7 (2017)\nFakta har genomgående uppdaterats i text och exempel, bl a :\n- nya regler i årsredovisningslagen, förenklingar för mindre företag\n- uppdatering av skatteregler och belopp till deklaration 2018\n- ny bilaga med en sammanfattning av den senaste versionen av Bokföringsnämndens regelverk K1-4 för redovisning i olika typer av företag\n- anslutande arbetsuppgifter i den nya bilagan, med lösningar. \n- kopplingar till den nya bilagan finns i faktatexten.\nProblembok, Kommentarer och lösningar samt nedladdningsbar lärarhandledning har uppdaterats på motsvarande sätt.\nUtmärkande drag\n- Ett flexibelt alternativ för kursen redovisning 2\n- Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt\n- Minireportage/yrkesporträtt\n- Större praktikfall som integrerar kunskaperna från flera kapitel\n- Tankenötter i form av klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter\n- Interaktiva övningar på webben\n- Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram\nFaktabok med bas- och tillvalsdel\n- Basdel som uppfyller kursplanens krav.\n- Tillval som ger mer - utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse.\n- Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt.\n- Många praktiska exempel och minireportage/yrkesporträtt.\n- Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet - något som ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på, kapitel för kapitel, och blir en följetong boken igenom.\n- Sammanfattningar, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc. bidrar till en aktiv inlärning.\nAmbitionen med R2000 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras materialet kontinuerligt utifrån senaste bestämmelser och lagstiftning inom såväl redovisnings- som beskattningsområdet.\nProblembok med tillhörande webbapp\nTill problemboken hör en webbapp med interaktiva och självrättande uppgifter med möjligheter att träna bl.a. viktiga begrepp, kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn, telefon eller surfplatta. Eleven får direkt feedback på sina uträkningar och lösningar. Webbappen nås på webbapp.liber.se.\nProblemboken innehåller:\n- Klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad.\n- Tanke & Helhet - under denna rubrik hittar du bl.a. praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du också tankenötter i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter.\n- Testa dig själv! - ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel.\n- Kortfacit medföljer.\nKommentarer och lösningar samt nedladdningsbar lärarhandledning\nTill R2000 finns dessutom en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall, etc. samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m.m. samt provuppgifter med lösningar.\nR2000 har tilldelats det Verbala priset i tävlingen Svenska Publishing-Priset\nVerbala priset utdelas till någon av de nominerade som juryn vill premiera för exceptionellt bra textinnehåll. Juryns motivering: För en framställning som ger liv åt ett torrt ämnesområde, välskrivet, lättläst, pedagogiskt föredömligt.\nPris som bästa företagsekonomiska läromedel!\nR2000 har också tilldelats pris som bästa företagsekonomiska läromedel för gymnasieskolan, av Föreningen Företagsekonomiska Institutet. Juryns motivering: För ett ämnesmässigt heltäckande läromedel med klar pedagogisk linje och en väl genomarbetad presentation.\nVill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram?\nKontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser.\nOm författarna\nJan-Olof Andersson och Cege Ekström är lärare i ekonomiska ämnen samtidigt som de bedriver egen konsultverksamhet. De båda har skrivit ett flertal läroböcker inom ekonomi och juridik. Göran Lückander är företagskonsult, med erfarenhet som ekonomichef både inom privat och offentlig verksamhet. Ola Stålebrink är utbildare och konsult inom IT-branschen.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 483kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Köp R2000 Redovisning 2/Redovisning och beskattning Problembok Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.