Frank Gul Naturkunskap 1b
Bevaka denna bok

Frank Gul Naturkunskap 1b

Av: Björndahl, Gunnar

ISBN: 9789147116041

Frank omfattar tre faktaböcker i naturkunskap: Frank Blå till kurs 1a1 för yrkesprogrammen samt Frank Gul kurs 1b och Frank Grön till kurs 2 för de studieförberedande programmen. Alla tre böckerna finns också som Onlineböcker. Till böckerna finns lärarhandledningar som nedladdningsbara filer: en gemensam till Frank Blå och Frank Gul, och en separat till Frank Grön. Till Frank finns också ett material för formativt arbete samt en webbapp med vars hjälp eleverna tränar på begrepp och basfakta.\nLäs mer\nUtmärkande för Frank-serien är den berättande stilen med ett lättillgängligt språk som passar alla elever. Texterna tar återkommande upp nya forskningsrön, för att eleven ska bli medveten om att naturvetenskaperna ständigt utvecklas, och att vi som samhällsmedborgare har stor nytta av dem. Fokus ligger på samhällets miljö- och energiutmaningar samt på individens livsstil och vad den betyder både för hen själv och samhället. På perspektivsidorna finns gott om möjlighet till fördjupning och breddning. Variationen här är stor, med syfte att det alltid ska finnas någonting som väcker den enskilda elevens intresse.\nBöckerna är indelade i block, som kan läsas i vilken ordning som helst. I början anges vilka förmågor som blocket ska ge eleven möjlighet att utveckla samt det centrala innehåll som tas upp. I början av varje kapitel finns kunskapskraven samt en lista på de viktigaste begreppen. Begreppsförklaringarna ligger som marginaltexter inne i kapitlet, och här finns även ordförklaringar ? allt för att underlätta läsning, inlärning och förståelse. Kapitlen avslutas med uppgifter av olika kategorier. Till böckerna finns en webbapp där eleven tränar på begrepp och basfakta.\nI serien ingår faktaböcker till kurserna Naturkunskap 1a1, 1b och 2 samt motsvarande onlineböcker. Till böckerna finns lärarhandledningar ? en till 1-böckerna och en till 2-boken ? som nedladdningsbara filer.\nFrank Blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen\nFrank Blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.\nFrank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.\nBoken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.\nFrank blå är indelad i fem kapitel ? Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.\nFör de elever som ska börja med kursen Naturkunskap 1a1 och sedan fortsätta med Naturkunskap 1a2, rekommenderar vi att de använder Frank Gul Naturkunskap 1b (se nedan), eftersom den täcker in allt som ska läsas i de två förstnämnda kurserna.\nFrank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.\nFrank Gul Naturkunskap 1b 100 p för de studieförberedande programmen\nFrank Gul inleder med ett block om det naturvetenskapliga arbetssättet som är en förutsättning för att eleverna skalära sig ett kritiskt förhållningssätt. Därefter följer block 2 som handlar om ekologi, vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov ? nationellt och globalt. Block 3 handla om celler och genetik, och syftar till att eleverna ska förstå och därmed kunna få en inblick i de nya biotekniker som blir allt viktigare i vårt samhälle. I block 4 gör vi en djupdykning i det som mer berör enskilda individer: Hur påverkas man av gruppen, hur värjer man sig mot det som är mindre bra och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Vi tar här även upp kroppens olika system och hur man bäst sköter om dem för att hålla sig frisk och må bra.\nFör de elever som ska börja med kursen Naturkunskap 1a1 och sedan fortsätta med Naturkunskap 1a2, rekommenderar vi att de använder Frank Gul Naturkunskap 1b, eftersom den täcker in allt som ska läsas i de två förstnämnda kurserna. \nFrank gul Naturkunskap 1b 100 p finns också som Onlinebok.\nFrank Grön Naturkunskap 2 ? en påbyggnad av Frank Gul Naturkunskap 1b\nFrank Grön Naturkunskap 2 är indelad i fyra block. Det första bygger på och fördjupar den text i Frank Gul som handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.\nNästa block tar upp materian i alla dess former, hur den har bildats och sambandet mellan materia och energi. Blocket inleds med universums uppkomst, utveckling och förmodade framtid och fortsätter sedan med kemi ? hur ämnen ?fungerar?. Sista kapitlet i blocket ägnas några olika för människan viktiga ämnen, och då blir förstås samhällskopplingen tydlig. \nTredje blocket handlar om arternas utveckling, evolutionen. Den är indelad i bevis för evolutionen, jordens historia och evolutionens mekanismer. Blocket avslutas med människans evolution.\nDet fjärde, och mest omfattande, blocket handlar om människans organsystem och hur dessa har utvecklats. Här beskrivs också sjukdomar i organsystemen, och hur livsstilen kan inverka på både hälsa och sjukdom. Sista kapitlet är ägnat medicinsk metodik, både ur ett forskningsperspektiv och ett patientperspektiv.\nFrank Grön Naturkunskap 2 finns också ut som Onlinebok.\nFrank 1 Naturkunskap Lärarhandledning\nLärarhandledningen rymmer kommentarer, laborationer och övningar och är gemensam till de två böckerna Frank Blå Naturkunskap 1a1 och Frank Gul Naturkunskap 1b. Den är uppdelad på de områden som kurserna innehåller, i olika mappar med Det naturvetenskapliga arbetssättet (gemensam), Celler, gener och gen-etik (endast Frank Gul Nk 1b), Energi, naturresurser och hållbar utveckling (gemensam), Livsstil och hälsa (endast Frank Gul Nk 1b), Sex och relationer (gemensam) samt svar på frågorna i böckerna.\nFrank Grön Naturkunskap 2 Lärarhandledning\nLärarhandledningen innehåller kommentarer, teoretiska övningar samt enkla och praktiska övningar eller laborationer. Den innehåller också svar på frågorna i boken. Materialet ligger i följande mappar: Inledning till lärarhandledningen, Det naturvetenskapliga arbetssättet, Universums utveckling och materia, Livets utveckling och Människans organsystem och fysiologi.\nOm författarna\nFrank Blå Naturkunskap 1a1: Robert Obing och Sandra Dahlén\nFrank Gul Naturkunskap 1b: Gunnar Björndahl, Johan Castenfors, Sandra Dahlén och Sara Wahlberg.\nFrank Grön Naturkunskap 2: Gunnar Björndahl, Johan Castenfors och Birgitta Landgren.\nFrank Naturkunskap 1 Lärarhandledning: Gunnar Björndahl och Robert Obing.\nFrank Naturkunskap 2 Lärarhandledning: Gunnar Björndahl

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 552kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 82%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.