Värdepedagogik
Bevaka denna bok

Värdepedagogik

Av: Eva Johansson, Robert Thornberg

ISBN: 9789147114146

I Värdepedagogik diskuterar författarna den pedagogiska praktiken i förskola och skola i förhållande till moraliska och politiska värden. Det handlar om frågor som rör andras väl, omsorg, rättvisa, rättigheter, medmänsklighet, dygder, ansvar och inflytande samt hur sådana värdefrågor gestaltas och hanteras av lärare, barn och unga.
\\nBoken är tänkt att utgöra ett underlag för diskussion kring det egna värdegrundsarbetet i verksamheten.
\\n
\\nLäs mer
\\nFörfattarna närmar sig det värdepedagogiska området med olika fokus, metodologi och teoretiska perspektiv. Exempel på olika teman som presenteras är:
\\n- Värdepedagogik, moral och moralisk utveckling.
\\n- Värden då och nu.
\\n- Demokrati och delaktighet.
\\n- Den levda moralen i vardagen.
\\n- Omsorg och erkännande.
\\n- Konflikter, mobbning och kränkningar.
\\nVärdepedagogik vänder sig till lärarstudenter på alla nivåer och yrkesverksamma lärare.
\\n
\\nOm författarna
\\nEva Johansson är professor i pedagogik vid Institutt for barnehagelærerutdanning, vid Universitetet i Stavanger.
\\nRobert Thornberg är professor i pedagogik och verksam vid Institutionen for beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.
\\n

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 431kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 54%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.