Företagsekonomiska forskningsmetoder
Bevaka denna bok

Företagsekonomiska forskningsmetoder

Av: Alan Bryman, Emma Bell

ISBN: 9789147112074

Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar, där uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen ligger till grund för en stor del av bokens teman och hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författarna beskriver och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ metod. De visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.\\nBoken är uppdelad i fyra delar:\\nDel 1 Inledning ? strategi och design\\nDel 2 Kvantitativ metod\\nDel 3 Kvalitativ metod\\nDel 4 Att kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning, ta ställning till etiska frågor och hur man presenterar en undersökning.\\nBoken har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för såväl grundläggande som mer avancerade kurser i vetenskaplig metod.\\n?Detta är något så ovanligt som en användarvänlig metodbok. Med tydlig struktur och koncis begreppsanvändning gör författarna en genomgång av kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder. Presentationen av problem och frågor illustreras med fall hämtade från företagsekonomi vilket gör boken särskilt lämplig för studenter och forskare inom de företagsekonomiska ämnena.? \\nGudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och kursansvarig för kandidatuppsatserna i företagsekonomi.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 790kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 500krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 37%

Köp Företagsekonomiska forskningsmetoder Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.