Att skriva en bra uppsats
Bevaka denna bok

Att skriva en bra uppsats

Av: Rienecker, Lotte

ISBN: 9789147111510

Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen ? vare sig det handlar om problemformulering, litteratursökning, själva skrivprocessen eller någon annan del av arbetet med att ta fram en korrekt och relevant text.
\n
\nLäs mer
\nDenna 3:e upplaga är kraftigt omarbetad med nya modeller, diagram, mallar och exempel. Den är vidareutvecklad när det gäller uppsatsskrivandets grundläggande hörnstenar och lägger stort fokus på argumentation, dokumentation, utvärdering och metoder för litteratursökning som är centrala områden för uppsatsskrivaren.
\nBokens huvudteman är:
\n- genrer och kvalitetskriterier
\n- skrivprocesser vid självständiga uppsatser
\n- mindre hemuppsatser ? styrda uppsatser
\n- problemformulering
\n- litteratur- och informationssökning
\n- källor till uppsatsen
\n- empiri i uppsatsen
\n- teori, metoder och tillvägagångssätt
\n- uppsatsens disposition och argumentation
\n- språkhantering
\n- handledning
\nBoken vänder sig till alla uppsatsskribenter inom högre utbildning, liksom deras lärare, handledare och andra som ska bedöma uppsatsen. Den riktar främst in sig på kandidat- och magisteruppsatser men kan med fördel användas vid andra, självständiga uppsatser.
\n
\nOm författarna
\nLotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen är verksamma vid Köpenhamns universitet.
\n

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.