M 3b
Bevaka denna bok

M 3b

Av: Witold Abramowicz

ISBN: 9789147108923

M-serien är en matematikserie för gymnasieskolan, utvecklad för GY2011. Fullt utbyggd kommer serien att täcka samtliga gymnasieprogram. Den passar även för vuxenutbildning och basår.Läs mer

M-serien har tre ingångar:

- 1a för yrkesprogram

- 1b för samhällsvetenskaps- och ekonomiprogram samt estetiska och humanistiska program

- 1c för naturvetenskaps- och teknikprogram.

Martin Holmström, Eva Smedhamre och Jonas Sjunnesson utvecklar tillsammans med Liber en heltäckande matematikserie för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I enlighet med den nya ämnesplanen är M-seriens böcker specialanpassade för respektive ingång.

M1a, M2a

Böckerna riktar sig till yrkesprogrammen men passar även för vuxenutbildning. Framställningen är tydlig och språket enkelt. Matematiska begrepp förklaras på ett lättfattligt sätt och ofta med praktisk anknytning. Många lösta typexempel, tester och repetitioner gör matematiken begriplig.

M1a innehåller gott om uppgifter för färdighetsträning. Dessa är indelade i två nivåer vilket gör det lätt att individualisera. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" underlättar diskussion och kommunicerande kring matematiken. Fördjupningsavsnitt finns samlade längst bak i boken. M1a ger en god matematisk grund för framtida yrkesliv.

M1b, M2b, M3b

Böckerna riktar sig till samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet samt till estetiska och humanistiska program. De passar även för vuxenutbildning.

I likhet med övriga böcker i M-serien innehåller böckerna gott om uppgifter för färdighetsträning. Dessa är indelade i tre nivåer vilket gör det lätt att individualisera. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och många lösta typexempel, tester och repetitioner bidrar till att ge en ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Fördjupningsavsnitt samt inspirerande utmaningar är invävda i kapitlen. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Böckerna ger en god grund för fortsatta studier.

M1c, M2c, M3c, M4, M5 (ht 2013)

Böckerna är specialanpassade för naturvetenskaps- och teknikprogrammen. De passar även för vuxenutbildning och basår.

Böckerna ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. Böckerna ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.

Första kapitlet i M4 behandlar Trigonometri för kursen Matematik 4 och finns som pdf gratis. I väntan på M4 föreslår vi annars att du använder Matematik från A till E kurs D och kompletterar med tre avsnitt från kurs E, se förslag (pdf).

Utmärkande för M-serien

- Speciellt utvecklad för GY 2011

- Tre ingångar, inklusive NT

- Gott om uppgifter för färdighetsträning

- Nivåindelade uppgifter

- Kommunicera-uppgifter

- Upptäck och visa-uppgifter

- Kapitelprov

- Blandade uppgifter

- Genomsyrad av ämnesplanens syften och förmågor.

- Ett läromedel som fungerar i klassrummet!

M-serien lärarmaterial (nedladdningsbar)

Innehåll: Förslag på tidsplaner och kapitelprov. För c-spåret och M2b finns bedömningsanvisningar enligt Skolverkets modell. Materialet går att skriva ut. Proven finns i både Pdf- och Wordformat (redigerbara).

I dagsläget finns material till följande böcker:

- M1a

- M1b, M2b

- M1c, M2c, M3c

Libers ambition är att komplettera med kapitelprov till M2a och M3b inom 6 månader efter att respektive bok finns till försäljning.Om författarna

Martin Holmström - har verkat som gymnasielärare i matematik, fysik och naturkunskap. Han har över 30 års erfarenhet som läromedelsförfattare. Martin leder mycket uppskattade fortbildningsdagar om hur du på ett konkret sätt i klassrummet kan stimulera intresset för matematik.

Eva Smedhamre - har verkat som gymnasielärare i matematik, fysik och filosofi och författat läromedel lika länge som Martin. Eva värnar om att ett läromedel ska vara lika enkelt att använda för läraren som för eleven.

Jonas Sjunnesson - verkar som gymnasielärare i matematik och fysik i Skellefteå. Jonas har flera års erfarenhet av att konstruera uppgifter till de nationella ämnesproven i matematikRecensioner

Utdrag ur Hans Svenssons recension av M2a i Bibliotekstjänst, Häftepos 13108233:

Också denna [M2a] är väl anpassad till kursplanen, pedagogisk, lättläst och tillförlitlig. Särskilt berömvärd är författarnas förmåga att ge konkreta exempel som visar på nyttan med abstraktioner. Jämfört med äldre matematikböcker för yrkesprogrammen är denna mycket mer stimulerande ... Många illustrationer och lösta typexempel hjälper till att öka förståelsen.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 432kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 54%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.