Vårdpedagogik och handledning
Bevaka denna bok

Vårdpedagogik och handledning

ISBN: 9789147108053

Vårdpedagogik och handledning tar upp de pedagogiska situationer vårdgivaren deltar i med patienter och brukare, närstående och kollegor. Fokus sätts på vårdgivaren som pedagog och handledare och hur kommunikationen och samtalet stödjer denna roll.\\nLäs mer\\nUtmärkande drag\\n- Varje kapitel inleds med en situationsbeskrivning från en verksamhet inom vård och omsorg. Detta för att fördjupa förståelsen\\n- De viktigaste begreppen finns listade i början av varje kapitel\\n- Aktiverande uppgifter och självskattningsuppgift till varje kapitel\\n- Åtskilliga fallbeskrivningar\\nGenomgående beskrivs handledningens bärande roll som kunskapsutvecklande process utifrån kunskap, kompetens och lärande. Boken fördjupar förståelsen genom att enkelt presentera relevanta teorier och begrepp inom pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. I boken finns rikligt med exempel från olika områden inom vård och omsorg. Läsaren involveras därmed i den yrkesverklighet som gäller för personalen.\\nVarje kapitel avslutas med studieuppgifter som har en progression enligt kunskapskraven för kursen. Vårdpedagogik och handledning är skriven för gymnasiekursen med samma namn men är lika användbar i samband med kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg.\\nOm författarna\\nRune Johansson är chef inom habilitering. Han har lång erfarenhet inom rehabilitering och habilitering, akutsjukvård och kommunal verksamhet.\\nLars Skärgren är pedagog och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildning. Han har även arbetat med handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.

Köp Vårdpedagogik och handledning Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.