Sjuksköterskans kärnkompetenser
Bevaka denna bok

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Av: Leksell, Janeth

ISBN: 9789147105687

Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor beskrivs. De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information.Läs mer

Boken inleds med ett kapitel om begreppet kompetens och följs av kapitel om sjuksköterskeprofessionen och sjuksköterskan som omvårdnadsexpert. Därefter följer kapitel om de sex kärnkompetenserna. Ett kapitel ger dessutom röst åt innebörden av att vara patient. Avslutningsvis följer ett kapitel om framtiden med dess förändringar, pågående eller förväntade, som har konsekvenser för hälso- och sjukvården och därmed även för sjuksköterskans roll och funktion. Författarna vill inspirera, problematisera och söka svar på vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär, med avsikt att bidra till en kvalitativt god vård inom hälso- och sjukvård. I första hand är boken avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå. Men även studenter på avancerad nivå och kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra inom hälso- och sjukvården kan ha nytta av boken.Om författarna

Janeth Leksell, leg. sjuksköterska, med. dr och universitetslektor vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet. Hennes forskningsområde är diabetesvårdforskning, sjuksköterskans akademiska utveckling och patientutbildning.

Margret Lepp, leg. sjuksköterska, fil. dr och professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes forskningsområde är lärande och handledning med dramapedagogik, internationalisering och konflikthantering.Recensioner

"Framtidens hälso- och sjukvård kommer sannolikt att bli allt mer specialiserad och kvalificerad. Detta ställer höga krav på dagens, och kommande generations, sjuksköterskors kompetens. [?] Boken riktar sig till den som önskar veta vilka kompetenser som efterfrågas idag och vilka som kommer att efterfrågas i morgon, men boken belyser även hur sjuksköterskans kompetens förändrats från att vara läkarens assistent till att bli omvårdnadsexpert. [?] Boken riktar sig främst till sjuksköterskor på grundläggande nivå och borde särskilt intressera den som är nyfiken på vad sjuksköterskans profession kan innebära och vilken kompetens hon bör besitta." BTJ häfte 13122253 Lektör Jennie Arvidsson

Jämför alltid när du köper kursböcker

Köp Sjuksköterskans kärnkompetenser Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.