Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola
Bevaka denna bok

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola

Av: Kristian Lutz

ISBN: 9789147105649

Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering och med en relationell syn på barns avvikelser - det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med miljön.\\nLäs mer\\nFör att belysa detta tas många viktiga frågor upp, exempelvis:\\n- Att definiera vad som är normalt.\\n- Att se skolan som en ideologisk arena.\\n- Att bemöta det som inte är lagom.\\n- Att professionell samverkan inte är oproblematisk.\\nBoken har ett kritiskt granskande perspektiv och innehåller såväl forskning om specialpedagogiska frågor i förskolans och skolans värld som fallbeskrivningar utifrån författarens egna erfarenheter som verksam pedagog. I anslutning till fallbeskrivningarna behandlas ofta frågor om etiska dimensioner och dilemman. Boken tar upp nordisk specialpedagogisk forskning och ger även en internationell utblick. Den avslutas med ett antal diskussionsfrågor kopplade till de olika kapitlen.\\nSpecialpedagogiska aspekter på förskola och skola- möte med det som inte anses som LAGOM vänder sig i första hand till studenter på lärarutbildningar. Den vänder sig också till verksamma lärare, pedagoger, skolledare och professionella som arbetar med barn och unga samt till lärare på lärarutbildningar.\\nOm författarna\\nKristian Lutz är lektor i specialpedagogik och verksam på institutionen Lärande och samhälle vid Malmö Högskola. Hans forskningsintressen tar sin utgångspunkt i frågor i förskolans och skolans verksamhet som berör normalisering, medikalisering, styrning, makt och diskurser.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 340kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 150krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 56%

Köp Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.