Grundläggande folkhälsovetenskap
Bevaka denna bok

Grundläggande folkhälsovetenskap

Av: Pellmer, Kristina

ISBN: 9789147105496

Grundläggande folkhälsovetenskap beskriver hälsoutvecklingen hos olika befolkningsgrupper, pekar på risk- och skyddstrender och presenterar inriktningen på folkhälsoarbetet på såväl nationell som internationell nivå.Läs mer

Under det senaste decenniet har det blivit allt tydligare för såväl politiska beslutsfattare som yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och en rad andra samhällsinstanser och organisationer att det krävs gedigna kunskaper i folkhälsovetenskap för att kunna planera, genomföra och utvärdera folkhälsoarbete.

Ett målinriktat och organiserat folkhälsoarbete förutsätter goda kunskaper om hur man kan påverka de levnadsförhållanden som har betydelse för folkhälsan. Utbildning inom folkhälsovetenskap spelar en stor roll för att folkhälsoarbetet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.

Denna lärobok bygger på en den värdegrund som genomsyrar Förenta Nationernas strategi för en hållbar utveckling liksom de elva målområden för folkhälsa som enhälligt beslutats av Sveriges riksdag.

Boken ger en belysning av metoder för ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete med fokus på hälsofrämjande insatser på olika nivåer. Boken är strukturerad för att ge en bild av folkhälsofrågorna efter följande indelning: förekomst, effekter och förändringsmöjligheter.

Denna tredje upplaga av Grundläggande folkhälsovetenskap har jämfört med den andra upplagan 2007 kompletterats bland annat med kunskaper om folkhälsoekonomi, sociala medier, utsatta grupper samt utmaningar för framtiden i form av hotbilder mot och möjligheter för en positiv utveckling av människors hälsa.

Boken vänder sig till utbildningar på högskolenivå för folkhälsovetare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare liksom inom utbildning till lärare samt utbildningar i sociologi och miljövetenskap.Om författarna

Denna tredje upplaga av Grundläggande folkhälsovetenskap har skrivits av Kristina Pellmer, Bengt Wramner och Håkan Wramner. Kristina Pellmer är ingenjör och samhällsvetare och har disputerat i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälsofrämjande arbete. Hon har i 35 år arbetat med folkhälsofrågor inom landsting och högskola Bengt Wramner har varit distriktsläkare och företagsläkare och har de senaste 15 åren arbetat med folkhälsoutbildning vid landsting och högskola. Han har disputerat i medicinsk vetenskap med inriktning mot epidemiologi. Håkan Wramner är folkhälsovetare och utbildad vid Mälardalens högskola. Han arbetar sedan tio år som avtalshandläggare och beställare av primärvård, inklusive folkhälsoarbete, vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.


Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.