Z-konkret kurs 1 b
Bevaka denna bok

Z-konkret kurs 1 b

ISBN: 9789147103782

Z-konkret 1b är anpassad till den nya kursen i Samhällskunskap för GY 2011. Ordet konkret kan tolkas på olika sätt, men tydlig, lättbegriplig och praktisk är några av de egenskaper som kan kopplas samman med Z-konkret.

Boken fokuserar på det allra viktigaste för den gymnasiegemensamma kursen samhällskunskap. Efter varje block finns olika sorters uppgifter. Dels finns "Testa dig själv" som ställer frågor på texten, dels finns "Jobba vidare" med fördjupning och diskussion vilket även innebär ett mer undersökande och analyserande arbetssätt.

Det finns även en lärarhandledning med fördjupande texter, uppgifter och kopieringsunderlag.Läs mer

Ambitionerna med Z-konkret kan sammanfattas i några punkter:

- Det tydliga: Boken är indelad i sju avgränsade block, vilka vart och ett består av ett antal kapitel.

- Det lättbegripliga: Varje block har ett inledningskapitel, som dels tar upp de viktigaste begreppen, dels presenterar en helhetsbild - en tankemodell - som utgör ramen för blockets övriga innehåll.

- Det praktiska: I slutet av respektive block finns en avdelning med uppgifter av olika slag: Att studera samhällskunskap, Kommunikation och påverkan, Politiska partier och ider, Statsskick, Ekonomi och resurser, Sociala frågor samt Internationella förhållanden.Recensioner

[Z-familjen] ... har en enda tydlig författarröst, Bengt-Arne Bengtsson, vilket är bra ... De för tillfället gällande ... är Z-futura ... Z-classic ... Z-konkret [och] ... Zigma ...

Kärnan i de nya Z-delarna är dock gemensam ... Särskilt noterar man i ekonomiavsnitten kapitlet om hur "Det svenska undret" kan förklaras på olika sätt. Det är en intelligent, mångfacetterad och lättbegriplig genomgång av bakgrunden till ekonomisk tillväxt i Sverige och världen. Låt vara att den måste göras starkt förenklad i Konkret-versionen. I Konkret har dock det utförliga, instruktiva och hyggligt objektiva EU-kapitlet hunnit utvidgas och uppdateras ytterligare ...

Göran Hägg, Aftonbladet Kultur, januari 2007

Köp Z-konkret kurs 1 b Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.