Sociologi för gymnasiet
Bevaka denna bok

Sociologi för gymnasiet

Av: Lidskog, Rolf

ISBN: 9789147103751

Från det lilla till helheten!\nHur utvecklas vi till att bli självständiga personer? Hur förändras samhället? Vad menas med att samhället är globalt och urbant? Varför är demokratiska samhällen ändå ojämlika?\nSociologi handlar om samhället och människan som samhällsvarelse. Utgångspunkten är att människan och samhället hör ihop, de kan bara finnas tillsammans. Utan människor finns inget samhälle, men utan samhälle finns heller inte några människor. Vi blir självständiga personer med tankar, känslor och vilja genom att leva med andra människor.\nLäs mer\nUtmärkande drag\n- Utgår ifrån att människan och samhället är en sammanflätad helhet\n- Tydlig struktur som börjar i det lilla och avslutar i den stora helheten\n- Varje kapitel inleds med konkreta exempel och avslutas med diskussionsfrågor\nBoken inleds med fyra kapitel som handlar om människan, samhället och sociologi som vetenskap. Här diskuteras bland annat:\n- Hur blir vi personer?\n- Att visa vem man är\n- Gruppens betydelse\n- Människan - en kulturvarelse\n- Människan upptäckter samhället\n- Viktiga sociologiska problem\n- Några centrala utgångspunkter\n- Sociologi - att studera det självklara\nDärefter följer tre kapitel om vårt nuvarande samhälles utformning: om globalisering och urbanisering, om samhällets skiktning (klass, kön och etnicitet) och om förändringar på tre centrala samhällsområden: familj, utbildning och arbete.\nHär diskuteras frågor kring:\n- Den gränslösa och gränsfyllda världen\n- Stadens sociala liv\n- Människans likhet\n- Ojämlikheten i samhället\nBoken avslutas med ett kapitel som knyter ihop tankarna om människan och samhället. Varje kapitel inleds med konkreta exempel och avslutas med diskussionsfrågor. \nSociologi är skriven för kursen med samma namn på gymnasieskolan, men passar även för andra utbildningar, exempelvis för studerande på vuxenutbildningar.\nOm författarna\nFörfattaren Rolf Lidskog är professor i sociologi och har stor undervisningserfarenhet, bland annat på lärarprogram.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 560kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 300krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 46%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.