Exposé aktiv
Bevaka denna bok

Exposé aktiv

Av: Jan-Olof Andersson, Anna Andersson

ISBN: 9789147103560

Går på djupet - även med uppgifterna!\\nTexterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.\\nLäs mer\\nUtmärkande drag\\n- Utgår från individen\\n- Analyserande uppgifter\\n- Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder\\nExperter vågar ta ut svängarna\\nJournalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.\\nAnalyserande uppgifter\\nFör att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.\\nExposé 1 och 2\\nExposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2.\\nExposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik.\\nExposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden, Exposé 2 på internationella förhållanden och ekonomi.\\nFyra utgångspunkter\\nAlla ämnesområden behandlas utifrån:\\n- Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?\\n- Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.\\n- Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.\\n- Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.\\nExposé aktiv 1a1\\nExposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1.\\nBoken vänder sig till dem som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor. Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på fakta, Analysera och påverka samt Fältuppgifter.\\nNärhet till eleverna\\nExposé aktiv består av två avdelningar: demokratin i samhället respektive arbete och välfärd. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Varje kapitel inleds med en vardaglig situation följt av ett par frågeställningar för att väcka läsarens intresse kring området som ska studeras. Texten är personlig och går från det som ligger nära eleverna till det mer abstrakta.\\nLärarhandledning\\nLärarhandledningen säljs som nedladdningsbar fil och fungerar för samtliga böcker i serien Exposé. \\nFörutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:\\nFakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.\\nDiskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.\\nAnalys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.\\nUndersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.\\nOm författarna\\n?Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle.?\\nMichaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio\\nExposé 1, Exposé 1 och 2\\nMichaela Arlt, journalist, Sveriges Radio\\nFuat Deniz, sociolog, Örebro universitet \\nKjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet \\nHanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet\\nCi Holmgren, journalist, Sveriges Radio\\nFredrika Lagergren, fil.dr i statsvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet\\nRolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet \\nAnnika Svensson, nationalekonom, Riksbanken\\nHenrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet\\nUppgifter\\nMats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad\\nBörge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm\\nExposé Aktiv\\nAnna Andersson, lärare i samhällskunskap\\nJan-Olof Andersson, läromedelsförfattare samt lärare i samhällskunskap och ekonomiska ämnen\\nLärarhandledning\\nMats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad\\nJohan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 555kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 64%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.