E2000 Classic Företagsekonomi 1 Basbok
Bevaka denna bok

E2000 Classic Företagsekonomi 1 Basbok

Av: Elaine Smith

ISBN: 9789147100422

Nytt och heltäckande läromedelspaket för Företagsekonomi 1-2. Text, övningar och lärarstöd, allt i ett oslagbart koncept. Med många klargörande och engagerande exempel, företagsfall och yrkesporträtt, hämtade direkt ifrån verkligheten. Materialet uppdateras kontinuerligt!Läs mer

E2000 Classic Företagsekonomi förenar det beprövade läromedlet med nyheter inom bl.a. projektmetodik, socialt entreprenörskap och digitala/sociala medier. Det är helt anpassat till GY 2011. Samtidigt har läromedlet behållit den välkända och välrenommerade E2000- pedagogiken med aktiv problemlösning, analys och praktikfall. Detta kombineras med tilltalande och lättfattlig fakta samt många exempel och reportage från verklighetens företag. Allt som behövs för en effektiv, ansvarsfull och kreativ inlärning.

Som datorstöd medföljer elev-dvd problemboken. Där finns bl.a. interaktiva övningar i bokföring och bokslut samt repetitionsfrågor - allt med inbyggd rättning och återkoppling. Vidare kan Vismas ekonomiprogram med elevlicens användas. Lärarhandledningens cd innehåller bl.a. lektionsplaneringsstöd, OH-bilder, PowerPoint-presentationer, extrauppgifter/prov med lösningar för varje kapitel.

Blockindelning och kapitelförteckning i E2000 Classic Företagsekonomi:

Företagsekonomi 1

Block 1 Ekonomi och samhälle

1 Ekonomi och marknad

2 Ekonomi och resurser

3 Lagar och avtal

Att arbeta med projekt

Block 2 Utveckla och driva företag

4 Affärsid och företagande

5 Produktutveckling

6 Starta företag

7 Skaffa resurser

8 Att organisera företag

9 Ledarskap och personal

Block 3 Begrepp och kalkyler

10 Är affärsidn lönsam?

11 Allting har ett pris

Block 4 Marknadsföring

12 Distribution - i rätt tid, på rätt plats

13 Handelsföretagen - mäktiga kuggar i distributionssystemet

14 Marknadsföring - att konkurrera om kunden

15 H&M - ett marknadsföringsexempel

16 Marknadsföring - att behålla sina kunder

17 Marknadsregler

Block 5 Finansiering och budgetering

18 Ekonomisk planering och uppföljning

19 Räcker pengarna?

Block 6 Bokföring och bokslut

20 Göra betalningar

21 Enkel bokföring

22 Dubbel bokföring

23 Bokföring i dagbok

24 Kontera affärshändelser

25 Bokslut - så blev det

Räkna med ekonomi

- Handelsräkning

Företagsekonomi 2

Block 7 Hållbar global ekonomi

26 Globalt företagande

27 Samhällsnytta och ansvar

Block 8 Inköpsekonomi

28 Inköpsrutiner

29 Inköpskalkyler

Block 9 Marknadsföring

30 Spelet om marknaden

31 Marknadsundersökningar

32 Marknadskommunikation

33 Mediaval

34 Reklam

35 Interaktiv kommunikation

36 Personlig försäljning

Block 10 Lönsamhetsplanering

37 Lönsamhet och volym

38 Besluta med bidragskalkyl

39 Investeringskalkyler

Block 11 Bokföring - fördjupning

40 Mer om kontering

41 Kontering på djupet

42 Bokföring i reskontra

43 Redovisning i större företag

Block 12 Bokslut och analys

44 Bokslut med periodisering

45 Bokslut på djupet

46 Redovisning med dator

47 Bidragsredovisning

48 Ekonomiska rapporter

49 Bokslutsanalys

Block 13 Organisation och ledarskap

50 Organisera företaget

51 Personal och rekrytering

52 Ledarskap

Sveriges näringsliv - en historisk översiktOm författarna

Mycket välrenommerad författargrupp. Har skrivit ett antal läroboksklassiker i företagsekonomi, redovisning, finansiering och kalkylering, marknadsföring och juridik.


Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 531kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 62%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.