E2000 classic
Bevaka denna bok

E2000 classic

Av: Allan Bluman

ISBN: 9789147100392

Nytt och heltäckande läromedelspaket för Företagsekonomi 1-2. Text, övningar och lärarstöd, allt i ett oslagbart koncept. Med många klargörande och engagerande exempel, företagsfall och yrkesporträtt, hämtade direkt ifrån verkligheten. Materialet uppdateras kontinuerligt!
\n
\nLäs mer
\nE2000 Classic Företagsekonomi förenar det beprövade läromedlet med nyheter inom bl.a. projektmetodik, socialt entreprenörskap och digitala/sociala medier. Det är helt anpassat till GY 2011. Samtidigt har läromedlet behållit den välkända och välrenommerade E2000- pedagogiken med aktiv problemlösning, analys och praktikfall. Detta kombineras med tilltalande och lättfattlig fakta samt många exempel och reportage från verklighetens företag. Allt som behövs för en effektiv, ansvarsfull och kreativ inlärning.
\nSom datorstöd medföljer elev-dvd problemboken. Där finns bl.a. interaktiva övningar i bokföring och bokslut samt repetitionsfrågor - allt med inbyggd rättning och återkoppling. Vidare kan Vismas ekonomiprogram med elevlicens användas. Lärarhandledningens cd innehåller bl.a. lektionsplaneringsstöd, OH-bilder, PowerPoint-presentationer, extrauppgifter/prov med lösningar för varje kapitel.
\nBlockindelning och kapitelförteckning i E2000 Classic Företagsekonomi:
\nFöretagsekonomi 1
\nBlock 1 Ekonomi och samhälle
\n1 Ekonomi och marknad
\n2 Ekonomi och resurser
\n3 Lagar och avtal
\nAtt arbeta med projekt
\nBlock 2 Utveckla och driva företag
\n4 Affärsid och företagande
\n5 Produktutveckling
\n6 Starta företag
\n7 Skaffa resurser
\n8 Att organisera företag
\n9 Ledarskap och personal
\nBlock 3 Begrepp och kalkyler
\n10 Är affärsidn lönsam?
\n11 Allting har ett pris
\nBlock 4 Marknadsföring
\n12 Distribution - i rätt tid, på rätt plats
\n13 Handelsföretagen - mäktiga kuggar i distributionssystemet
\n14 Marknadsföring - att konkurrera om kunden
\n15 H&M - ett marknadsföringsexempel
\n16 Marknadsföring - att behålla sina kunder
\n17 Marknadsregler
\nBlock 5 Finansiering och budgetering
\n18 Ekonomisk planering och uppföljning
\n19 Räcker pengarna?
\nBlock 6 Bokföring och bokslut
\n20 Göra betalningar
\n21 Enkel bokföring
\n22 Dubbel bokföring
\n23 Bokföring i dagbok
\n24 Kontera affärshändelser
\n25 Bokslut - så blev det
\nRäkna med ekonomi
\n- Handelsräkning
\nFöretagsekonomi 2
\nBlock 7 Hållbar global ekonomi
\n26 Globalt företagande
\n27 Samhällsnytta och ansvar
\nBlock 8 Inköpsekonomi
\n28 Inköpsrutiner
\n29 Inköpskalkyler
\nBlock 9 Marknadsföring
\n30 Spelet om marknaden
\n31 Marknadsundersökningar
\n32 Marknadskommunikation
\n33 Mediaval
\n34 Reklam
\n35 Interaktiv kommunikation
\n36 Personlig försäljning
\nBlock 10 Lönsamhetsplanering
\n37 Lönsamhet och volym
\n38 Besluta med bidragskalkyl
\n39 Investeringskalkyler
\nBlock 11 Bokföring - fördjupning
\n40 Mer om kontering
\n41 Kontering på djupet
\n42 Bokföring i reskontra
\n43 Redovisning i större företag
\nBlock 12 Bokslut och analys
\n44 Bokslut med periodisering
\n45 Bokslut på djupet
\n46 Redovisning med dator
\n47 Bidragsredovisning
\n48 Ekonomiska rapporter
\n49 Bokslutsanalys
\nBlock 13 Organisation och ledarskap
\n50 Organisera företaget
\n51 Personal och rekrytering
\n52 Ledarskap
\nSveriges näringsliv - en historisk översikt
\n
\nOm författarna
\nMycket välrenommerad författargrupp. Har skrivit ett antal läroboksklassiker i företagsekonomi, redovisning, finansiering och kalkylering, marknadsföring och juridik.
\n

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 460kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 200krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 57%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.