Organisation och ansvar : om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande
Bevaka denna bok

Organisation och ansvar : om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande

Av: Jensen, Tommy

ISBN: 9789147097777

Det är lätt att tala om CSR och miljöansvar - men betydligt svårare för organisationer att ta ansvar i praktiken. Kan organisationer över huvud taget ta ansvar? Den här boken är starkt kritisk till en organisationsforskning och en samhällsdebatt som hellre diskuterar organisationers legitimitet och förtroende än ansvar.Läs mer

När allt kommer omkring behöver varken legitimitet eller förtroende ha någonting med ansvar att göra. Det kan snarare vara så att legitima och etablerade organisatoriska processer hindrar - eller till och med motverkar - ansvarstagande. I boken lyfts dessa processer fram, tillsammans med förslag på hur man kan hantera dem och upptäcka vägar framåt. En ambition med boken är att göra en tydlig koppling mellan organisationer och ansvar, och att analysera varför ett utökat ansvarstagande är så svårt. Författarna menar att mer ansvar både kan och bör tas."Läsningen var så upprymd att jag inte kunde sluta. Mitt eget företags organisation och styrning de senaste åren gör mig både frustrerad och förundrad. Boken gav mig en möjlighet att bättre förstå och refl ektera över de problem och möjligheter som finns när det gäller ansvarsfrågor." Tommy Gavefalk, Business Operations Manager och deltagare i Executive MBA, Företagsekonomi, Stockholms universitet"I Organisation och ansvar diskuteras de globala problem och utmaningar dagens organisationer står inför. Insikten att världens resurser är ändliga innebär att många av våra ekonomiska antaganden måste omprövas. Här diskuterar författarna kritiskt processer kring den organisatoriska effektivitetens moral och de konsekvenser dessa processer får för organisatoriskt ansvar. De ger även konkreta förslag kring hur organisering kan utvecklas, som leder till ökat ansvarstagande. Boken rekommenderas varmt till såväl studenter och forskare som yrkesverksamma." Ulla Eriksson-Zetterquist, professor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitetOm författarna

Tommy Jensen, professor i företagsekonomi, arbetar vid Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. Tommy undervisar ekonomer i etik och hållbar utveckling. Hans forskning riktar sig mot de dilemman som uppstår då det privata möter det offentliga samt organisationers roll och ansvar i samhället. Johan Sandström är professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och lektor i miljöledning vid Luleå tekniska universitet. Johan undervisar både ekonomer och ingenjörer i etik och hållbar utveckling. Hans forskning riktar sig mot organisationer och deras roll och ansvar i samhället.


Köp Organisation och ansvar : om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.