Den nya affärsredovisningen
Bevaka denna bok

Den nya affärsredovisningen

Av: Jan Thomasson

ISBN: 9789147094943

Den nya affärsredovisningen är ett utbildningspaket som består av tre böcker: en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. (Observera att de olika böckerna köps separat.)Den nya affärsredovisningen, bok med eLabb är en grundläggande bok i redovisning. Boken handlar om extern redovisning och ekonomisk planering och kontroll ur ett redovisningsperspektiv. Budgetering, löpande redovisning, årsbokslut, årsredovisning och räkenskapsanalys behandlas. Förutom sedvanliga uppdateringar, anpassningar till rådande lagstiftning och BAS 2010 innehåller den 18:e upplagan även:

- En djupare teoretisk referensram. Mer vikt har lagts vid att reda ut förhållandet mellan redovisningsprinciper, normer, lagstiftning och praxis.

- Ett fördjupat och moderniserat avsnitt om finansiell analys.

- Ett nytt integrerat kapitel i slutet av boken för studenten att repetera och diskutera sambanden mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.Med faktaboken följer ett 12-månaders abonnemang av eLabbet - Libers interaktiva, webbbaserade studiehjälpmedel. Där kan du öva på instuderingsfrågor och fallstudier, göra kunskapstester, ta del av bonusmaterial och testa dina kunskaper inför tentan. Aktiveringskod finns i boken. Med faktaboken följer också en CD-skiva med redovisningsprogrammet BL Administration samt ett praktikfall.Läs mer

Boken är avsedd för användning i den grundläggande universitet- och högskoleutbildningen inom främst ämnesområdet Företagsekonomi, men den är genom sin pedagogiska uppläggning också lämpad för övrig vuxenutbildning i olika former: självstudier, företagsintern utbildning och högre gymnasiala studier. Framställningen bygger i huvudsak på de regler och lagar som definierar redovisningsområdet i Sverige. Även teorier och normer som ligger till grund för redovisningens användningsområde behandlas utförligt. Boken ska därför ses som en generell introduktion till hur redovisningsfrågor behandlas för alla former av företag i Sverige, det principiella och allmängiltiga utgör basen för bokens innehåll. Särskilt utrymme ägnas den internationella norm- och regelutvecklingen.

Med eLabbet erbjuder Liber ett faktagranskat och pedagogiskt säkrat studiestöd som hjälper studenten genom hela sin lärprocess och ger omedelbar feedback. eLabbet ingår i faktaboken och med hjälp av självrättande instuderingsfrågor, verklighetstrogna praktikfall och kunskapstester får studenten fördjupad kunskap inom ämnet och hjälp att fokusera lärandet på rätt saker.

Du kan även köpa eLabbet till Den nya affärsredovisningen separat. eLabbet finns då tillgängligt på internet under 6 eller 12 månader från valfri dator. Inloggningskod skickas ut med post. För mer information om eLabbet samt inloggning, gå till www.liber.se/elabbet.Om författarna

Från och med upplaga 18 har boken fått ytterligare två författare som arbetar tillsammans med Per Arvidson, Thomas Carrington och Gustav Johed.

Per Arvidson är lärare och forskare vid Företagsekonomiska Institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet och konsult i Blueberryhill Management Consulting.

Thomas Carrington är lärare och forskare inom redovisning och revision vid Uppsala Universitet. Han är läroboksförfattare i redovisning, finansiell analys och revision på högskolenivå. Thomas är också exekutiv ledamot av Svenska Revisionsakademin.

Gustav Johed är lärare och forskare i redovisning. Gustav disputerade 2007 vid Uppsala Universitet jobbar numera som forskare och lärare vid Stockholms Universitet. Gustav undervisar främst i externredovisning och forskar om redovisningens roll i bolagsstyrning.Recensioner

"Det är lite oroande att öppna upp en lärobok inom ett ämne där man numera är yrkesverksam. Minns jag det där grundläggande? När man öppnar och går igenom boken slås man av tydligheten i pedagogiken. Man följer ett exempelföretag över flera år och skapar allt från budgetar till bokslut. Om man arbetat ett tag med ekonomi är boken för grundläggande men om man ska starta ett eget företag, och inte har redovisning som huvudämne, fyller den helt klart ett syfte. Sammantaget är det en bra lärobok för att bygga upp och repetera de grundläggande kunskaperna i bokföring. Det är inte den enda boken man behöver men det är troligen den första."

Mikael Wikström, administrativ chef på Civilekonomerna. Civilekonomen 3/2008

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 175kr

Köp ny på Bokus

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 20krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 89%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.