Hydraulik för samhällsbyggnad
Bevaka denna bok

Hydraulik för samhällsbyggnad

Av: Steffen Häggström

ISBN: 9789147093441

Hydraulik för samhällsbyggnad syftar till att skapa förståelse för begrepp och fenomen i hydrauliken för att ge en säker grund för användning i beräkningsmetoder och modeller. Detta åstadkoms bland annat genom att vara frikostig med konkreta exempel och att konsekvent integrera bild och text. Exempel ges inte bara som en koppling mellan teori och verklighet utan återger själva en stor del av det samlade kunskapsstoffet. Flera kursenkäter där bokens förlaga fått genomgående höga betyg visar att angreppssättet varit framgångsrikt.Läs mer

Vårt samhälle är helt beroende av säker tillgång och hantering av vatten. För att klara det krävs kunskap om vattnets förekomst och strömningsegenskaper - hydrologi och hydraulik.

Hydraulik för samhällsbyggnad riktar sig till studenter på civil- och högskoleingenjörsprogram för väg- och vattenbyggnad, byggteknik och samhällsbyggnad. Den högt uppskattade förlagan har använts i hydraulik- och VA-kurser på flera högskolor i Sverige och även i Norge.Om författarna

Steffen Häggström har i över 25 år undervisat i hydraulik som universitetslektor på Chalmers tekniska högskola. Han har länge varit engagerad i frågor som rör pedagogiken i ingenjörsutbildningen och var en av de första att belönas med Chalmers pedagogiska pris.Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.