Fritidshemspedagogik
Bevaka denna bok

Fritidshemspedagogik

Av: Inge Johansson

ISBN: 9789147093335

En klar majoritet av alla barn mellan sex och nio år går till fritidshemmet efter skoldagens slut. Fritidshemmets påverkan på barns utveckling och lärande är stor, men ändå är verksamheten ofta inte lika väl dokumenterad, eller föremål för samma diskussion som, skolan.Fritidspedagogik id - ideal - realitet handlar om fritidshemspedagogik, dess möte med skolan och dess framtida utvecklingsmöjligheter. Professor Inge Johansson beskriver hur fritidshemmet vuxit fram och ställer frågor som: Vilket lärande är det som sker i fritidshem och hur kan det förstås utifrån pedagogisk teori och reflekterad praktik? Hur skulle man kunna utveckla fritidshemmet inom ramen för skolans samlade verksamhet?I boken presenteras några tongivande teoretiska traditioner och framstående företrädare för dessa. De presenterar samtliga en syn på lärande som kan vara en grund för att utveckla det praktiska pedagogiska arbetet i fritidshem. Boken vänder sig till främst till blivande och verksamma fritidspedagoger.Om författarna

Inge Johansson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet.Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 85krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Fritidshemspedagogik Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.