Människor i behov av stöd
Bevaka denna bok

Människor i behov av stöd

Av: Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

ISBN: 9789147092741

En helt ny upplaga av den populära boken Människor i behov av stöd! Boken vill förmedla kunskap om och förståelse för människor med behov av särskilda stödåtgärder. Lyhördhet, medkänsla och respekt är tre nyckelord som löper som en röd tråd genom texten.Läs mer

Vad innebär det att gå igenom en livskris eller att vara utsatt för bristande omsorg? Hur är det att leva med en synlig eller osynlig funktionsnedsättning? Hur är det att leva som flykting? Vilken människosyn har du, och hur påverkar den ditt möte med människor som behöver extra stöd?

Människor i behov av stöd tar upp alla dessa aspekter. Boken vill ge läsaren en ökad förståelse för hur man påverkas av funktionsnedsättning, psykosociala problem och kriser. Dessutom vill boken öka insikten om hur det är att arbeta med människor som behöver extra stöd.

Författarna vill förmedla ett förhållningssätt som bygger på lyhördhet, medkänsla och respekt för andra människors värde samt visa på tillämplig pedagogik och terapi. Texten kombinerar teorier från framför allt det medicinska, psykologiska och specialpedagogiska forskningsfältet med beskrivningar av barn, ungdomar och vuxna som lever i dagens samhälle.

För att öka förståelsen för faktatexten finns återkommande fallbeskrivningar som följs upp av frågeställningar. Till varje kapitel finns olika uppgifter och övningar.Om författarna

Britt-Inger Olsson är gymnasielärare i barn- och fritidsämnen och psykologi samt specialpedagog och lärare på högskolan i specialpedagogik. Kurt Olsson är gymnasielärare i filosofi, religion och svenska.Köp Människor i behov av stöd Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.