Blueprint Vocational
Bevaka denna bok

Blueprint Vocational

Av: Lundfall, Christer

ISBN: 9789147092161

Blueprint är vårt läromedel för engelska 5, 6 och 7. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer\'s Workshop och Speaker\'s Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen.\nLäs mer\nUtmärkande drag för Blueprint\n- Eleverna känner igen arbetssättet från svenskundervisningen\n- Elever som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget\n- Ger eleverna handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion\nBlueprint ? engelska 5, 6 och 7\nEtt av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som står i ämnesplanen för engelska i GY2011, nämligen att \"kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv\". Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva ? ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. \nBlueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det.\nSerien Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på gång öva på att uttrycka sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt. Film, reklam, musik och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i Blueprint.\nBlueprint ger dig frihet\nLärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Eleverna får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får eleverna att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Elever som väljer att läsa engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget.\nElever på yrkesprogrammen har sin egen Blueprint\nBlivande professionella yrkesarbetare har en egen bok, Blueprint Vocational, som är framtagen för dem och bygger på det centrala innehållet för GY2011. Jobb och egen försörjning lockar många av de yrkesstuderande eleverna. Oavsett om de får arbete i Sverige eller utomlands behöver eleverna en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs en tydlig Blueprint.\nUtmärkande drag i Blueprint Vocational\n- Ger både trygghet och utmaning för yrkeseleverna\n- Har tydlig koppling till autentiska situationer i arbetslivet.\n- Innehåller mönstertexter och mallar som ger stöd vid egen produktion\nBlueprint Vocational följer tydligt ämnesplanen för GY2011. Texttyperna består av skönlitteratur och sakprosa och omfattar bland andra instruerande, berättande, sammanfattande och argumenterande texter.\nEleverna tränar sin muntliga och skriftliga förmåga i uppgifter som kräver reflektion och diskussion, ofta kopplade till elevens egna erfarenheter.\nAt Work\nKopplingen till yrkesutbildning och framtida yrkesliv får eleverna i avsnitten At Work. Genom texter som tar upp olika arbetsförhållanden, etiska frågeställningar och kundkonfrontationer får eleverna läsa om och träna på autentiska arbetssituationer.\nBlue Pages\nBlue Pages erbjuder Speaker\'s Corner och Writer\'s Workshop. Här får eleverna hjälp att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga utifrån enkla modeller som ger säkerhet och struktur. Mönstertexter och anvisningar för kamratrespons ger extra stöd och motivation. Grammatiken ligger separat och övas i varierad svårighetsgrad.\nLärarljud\nLärarens ljud finns i två versioner, antingen som lärarcd-skiva eller som nedladdningsbara mp3-filer. Båda versionerna har exakt samma ljudinnehåll. Du väljer det som passar dig bäst.\nSagt om Blueprint Vocational\n\"Blueprint Vocational ska säga ?VILL!? \nBlueprint Vocational är en bok som vi skräddarsytt för yrkesprogrammen i GY 2011. Den ska framkalla vetgirighet hos eleverna, utan att stryka medhårs.\nVi författare ställde oss frågan: Varför är det ibland så svårt att engagera och utveckla yrkeselevers engelska? Vi kom fram till att det krävs så mycket mer av en bok för yrkeselever. Det krävs kreativitet i hållbara texter som sätts i relation till elevernas egna erfarenheter. Men, vi anser också att eleverna behöver möta det främmande, så att de lär känna sig själva och världen bättre.\nEnkla strukturer, steg för steginstruktioner, grammatikregler de missat, mönstertexter och enkla mallar som visar eleverna hur man konkret ska göra, finns självklart på plats. Liksom vokabulärövningar som sträcker sig över ordklasser, och mynnar ut i fraser, argumenterande dialoger och diskussioner.\nMed Blueprint Vocational vill vi ge eleverna möjlighet till ögonbrynshöjande och övertygande prestationer. Och trygghet.\"\nChrister Lundfall, författare till Blueprint Vocational\nOm författarna\nChrister Lundfall är lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Han har arbetat på universitet i USA och England i flera år, men är nu gymnasielärare i Stockholm. Sedan 90-talet har han skrivit läroböcker i sina ämnen.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 562kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 300krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 47%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.