Den nya ekonomistyrningen
Bevaka denna bok

Den nya ekonomistyrningen

Av: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén

ISBN: 9789147089765

Den nya ekonomistyrningen är en grundläggande lärobok i ekonomistyrning. Boken förenar en genomgång av grunderna inom ekonomistyrningen med en utförlig behandling av utvecklingen inom området under senare år. Idn är att behandla de eviga frågorna och den senaste utvecklingen i ett sammanhang.I den nya upplagan är formatet annorlunda än tidigare och innehållet fylligare. Bokens innehåll är sedan tidigare bl.a. budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, standardkostnader och internprissättning. De ämnesområden som tillkommit är investeringskalkylering och ekonomistyrning av projekt. Omarbetningarna gäller bl.a. kapitlet om standardkostnader där texten komprimerats något i den nya upplagan. Det finns en faktabok och en övningsbok med tillhörande lösningar. Övningsboken innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt "sant eller falskt"-frågor och är uppbyggda kring olika situationer i tillverknings-, tjänste- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.Läs mer

Traditionella inslag som Budgetering, Resultatplanering, Produktkalkylering, Investeringskalkylering, Intern redovisning, Standardkostnader, Internprissättning behandlas utförligt i en modern framställning. Nyare inslag som utförligt behandlas är Horisontell ekonomistyrning, Processtyrning, Balanserat styrkort, Intellektuellt kapital, Economic Value Added (EVAT), Icke-finansiella nyckeltal, Benchmarking, Målkostnads- och kaizenkalkylering, Budgetlöst företagande, Aktivitetsbaserad budgetering, Icke-finansiell budgetering, Rullande prognoser, ABC-kalkylering och Ekonomistyrning av projekt.Om författarna

Christian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nu som ekonomichef på Precio Systemutveckling AB. Håkan Kullvn är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid KTH i StockholmJämför alltid när du köper kursböcker

Ny 597kr

Köp ny på AdLibris

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 100krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se
Spara 83%

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.