R2000 Redovisn o beskattn, Problembok
Bevaka denna bok

R2000 Redovisn o beskattn, Problembok

Av: Andersson, Jan-Olof

ISBN: 9789147087754

Processinriktad, problemorienterad och flexibel!

Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande.Läs mer

Faktabok med bas- och tillvalsdel

- Basdel som uppfyller kursplanens krav.

- Tillval som ger mer - utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse.

- Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt.

- Många praktiska exempel och minireportage/yrkesporträtt.

- Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet - något som ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på - kapitel för kapitel - och blir en följetong boken igenom.

- Sammanfattningar, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc. bidrar till en aktiv inlärning.

Ambitionen med R2000 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras materialet kontinuerligt utifrån senaste bestämmelser och lagstiftning inom såväl redovisnings- som beskattningsområdet.

Problembok med cd!

För att variera studierna finns en cd med möjligheter till att lösa övningsuppgifterna och att träna bl.a. kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn. Eleven får direkt feedback på sina uträkningar och lösningar. Eleven kan också få betyg på sin insats. På cd:n finns också ett antal bonusuppgifter.

Problemboken innehåller:

- Klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad.

- Tanke & Helhet - under denna rubrik hittar du bl.a. praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du också "tankenötter" i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter.

- Testa dig själv! - ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel.

- Kortfacit-bilaga medföljer.

Kommentarer och lösningar samt lärarhandledning med cd

Till R2000 finns dessutom en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall, etc. samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m.m. samt provuppgifter med lösningar.

R2000 har tilldelats det Verbala priset i tävlingen Svenska Publishing-Priset!

Verbala priset utdelas till någon av de nominerade som juryn vill premiera för exceptionellt bra textinnehåll. Juryns motivering: För en framställning som ger liv åt ett torrt ämnesområde, välskrivet, lättläst, pedagogiskt föredömligt.

Pris som bästa företagsekonomiska läromedel!

R2000 har också tilldelats pris som bästa företagseknomiska läromedel för gymnasieskolan, av Föreningen Företagsekonomiska Institutet. Juryns motivering: För ett ämnesmässigt heltäckande läromedel med klar pedagogisk linje och en väl genomarbetad presentation.

Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser eller läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser. Du som är elev får gratis tillgång till Visma Administration 500. Hämta program till din privata dator på www.vismaspcs.se/elevlicens.Om författarna

Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är lärare i ekonomiska ämnen samtidigt som de bedriver egen konsultverksamhet. De båda har skrivit ett flertal läroböcker inom ekonomi och juridik. Göran Lckander är företagskonsult, med erfarenhet som ekonomichef både inom privat och offentlig verksamhet. Ola Stålebrink är utbildare och konsult inom IT-branschen.Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Begagnad från 45krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.